TKI tar kontroll över upphettade gasflaskor

TKI tryckkärlsindikator

Försäkringsbolagens kostnader för företagsbränder var omkring 4,4 miljarder kronor 2018. Upphettade gasflaskor är en bidragande faktor. Uddevallastartupen TKI har utvecklat en patenterad säkerhetsprodukt som ska hjälpa räddningstjänsten att få koll på flaskorna vid en utryckning.

– Vår tryckkärlindikator kommer bidra till att fler fastigheter kan räddas och färre omfattande avspärrningar behöver göras. Det innebär enorma kostnadsbesparingar för samhället i stort och för försäkringsbolagen, säger TKI:s vd och grundare Ulf Eliasson, som själv är brandman sedan många år tillbaka.

Vid en brand måste räddningstjänsten lokalisera gasflaskor i byggnaden och ta reda på om de är värmepåverkade. Idag är det mycket svårt. Konsekvensen blir då omfattande avspärrningar, och i de flesta fall måste man låta fastigheten brinna ner.

– Det är tyvärr vanligare än vad många tror.

Grundaren Ulf Eliasson är själv brandman sedan många år tillbaka.
Grundaren Ulf Eliasson är själv brandman sedan många år tillbaka.

Visar placering och värmenivå

TKI:s tryckkärlsindikator fungerar som ett varningssystem för gastuber och andra typer av tryckkärl. En sändare som fästs på gastuben skickar med täta intervaller ut aktuell temperatur och placering av flaskan till en display på utsidan av lokalen.

– När räddningstjänsten anländer kan de snabbt få koll på om tuberna är värmepåverkade. Om de är opåverkade kan rökdykarna ofta få ut dem. Därefter kan brandmännen gå in och släcka ner branden utan risk för explosion, fortsätter Ulf.

Vill samarbeta med försäkringsbranschen

Försäkringsbranschens kostnader för företagsbränder har de senaste tio åren ökat med ungefär 30 procent.

– Vår målsättning framöver är att få till ett samarbete med försäkringsbolagen då de har stor möjlighet att påverka sina försäkringstagare, och därigenom minska kostnaderna.

Får stöttning av inkubatorn

Sedan 2019 får Ulf stöd via inkubatorn på Innovatum Science Park. Det innebär bland annat att han får löpande rådgivning och stöttning av en affärscoach, som själv har en bakgrund som entreprenör.

– Hjälpen jag har fått via inkubatorn är helt ovärderlig! Jag har vunnit otroligt mycket tid och har fått stöttning på alla möjliga plan. Jag har fått exponering, kontakter, hjälp att ta fram en långsiktig strategi för TKI, att hitta rätt affärsmodell, marknad och mycket mer. Eftersom jag i grunden är brandman är många av dessa delar helt nytt för mig. Jag kan verkligen rekommendera andra att ta den här hjälpen!

Kort om TKI

TKI:s tryckkärlsindikator fungerar som ett varningssystem för gastuber och andra typer av tryckkärl. En sändare som fästs på gastuben skickar med täta intervaller ut aktuell temperatur och placering av flaskan till en display på utsidan av lokalen. När räddningstjänsten anländer kan de snabbt få koll på om tuberna är värmepåverkade.

www.tki.nu

TKI i media
"Efter tre år kan brandmannen tala om sin unika uppfinning"
"Ulf Eliassons uppfinning ska förhindra exploderande gasflaskor"
"Produktnyhet: Sparar pengar och minskar skador vid lokalbränder"