Uppkopplade kläder förebygger belastningsskador

Textil med inbyggda AI-sensorer från Wavr tech

Belastningsskador är ett utbrett problem och svarar för en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan och sjukfrånvaron. Med hjälp av arbetskläder med sensorer som strömmar kroppens rörelsemönster ska startupbolaget WAVR Tech förebygga problemet.

Dålig arbetsmiljö i Sverige kostar varje år 164 miljarder kronor enligt en kartläggning från 2017. Belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna till kostnaderna. För att förebygga belastningsskador har startupbolaget WAVR Tech utvecklat Zentnl – AI som analyserar data från arbetskläder med insydda sensorer. Tekniken gör att både omedelbara och långsiktiga risker vad gäller säkerhet och hälsa kan upptäckas och hindras.

Boliden var först ut att testa

Boliden var först ut att testa kläderna för sina anställda i Kankbergs gruvverksamhet. Inom gruvindustrin förekommer risker och påfrestande arbetsmoment och koncernen har en nollvision för olycksfall i arbetet.

– Vi är jätteglada över att Boliden väljer att testa vår produkt i ett tidigt skede. De är ett bolag med enorm erfarenhet av skydd och säkerhet för personal i fysiskt arbete och utmanande miljöer, sa Patrik Zayas (vd för WAVR Tech) i samband med projektstart.

Säkerhet för personer som arbetar ensamma

Sensorerna gör mätningar på individnivå och ger information i realtid om gruvarbetarens hälso- och säkerhetsläge under vanliga arbetsförhållanden. De fångar upp information om kroppens positionering, hållning och onaturliga rörelser.

– Vi kan upptäcka överbelastning och oergonomiska positioner som kan leda till skador över längre tid. Vi kan också upptäcka om en person som arbetar ensam är skadad, säger Patrik Zayas, VD för WAVR Tech.

I dagsläget finns det ingen annan metod för att på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt mäta riskexponering. Med faktisk data om hur en person rör sig finns möjlighet att förstå var, och i vilka arbetsmoment det föreligger förhöjd risk så att åtgärder kan vidtas. Effekterna är ökad hälsa hos individen och minskat produktionsbortfall på grund av sjukdom.

"Stor potential inom flera branscher"

Sedan projektet med Boliden startades har Zentnl också inlett samarbeten med Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd) och Hitachi ABB Power Grids i Ludvika.  

– Zentnl har stor potential att väsentligt förbättra arbetsmiljö, säkerhet och hälsa inom flera branscher och industrier, säger Deborah Lygonis som är bolagets affärscoach vid Innovatum Science Parks startupinkubator.

Får stöd via startupinkubatorn

Sedan hösten 2019 ingår WAVR Tech i Innovatum Science Parks Startupinkubator vilket innebär att de bland annat får affärsrådgivning, tillgång till kontakter och en rad andra ingredienser som skapar förutsättningar för startups att växa.

– I stora drag har Innovatum Science Park varit ett fantastiskt stöd för oss! Vi har fått inblick i andra bolag, och kunnat dra nytta av hur de har tänkt och gjort. Vi har fått ta del av viktiga lärdomar som hjälpt oss att undvika misstag. Och framförallt har vi haft ett stöd och bollplank utifrån våra förutsättningar. Rådgivningen från vår affärscoach, som dessutom har egen hög teknisk kompetens, har varit otroligt värdefull! Varumärket Innovatum Science Park har också hjälpt oss att skapa trovärdighet, vilket är svårt för startups genom validering av affärsmodeller och processer. Jag kan varmt rekommendera andra bolag att ta hjälp av startupteamet på Innovatum Science Park, avslutar Patrik.

Medgrundarna Samuel  och Patrik Zayas.
Medgrundarna Samuel och Patrik Zayas.

Så funkar Zentnl

Zentnl utvecklas av Wavr Tech AB och är en intelligent tjänst som vakar över bärarens hälsa och säkerhet . Sensorerna gör mätningar på individnivå och ger information i realtid om personens hälso- och säkerhetsläge under vanliga arbetsförhållanden. De fångar upp information om kroppens positionering, hållning och onaturliga rörelser.

www.zentnl.se