Wargön Innovation

Wargön Innovation möjliggör produktion av framtidens material. I samverkan med entreprenörer, företag och offentliga aktörer utvecklar och kommersialiserar Wargön Innovation nya, hållbara, material.

Wargön Innovation erbjuder tekniska resurser, kompetens och de nätverk som behövs för att lotsa en materialinnovation från idé till färdig produkt. Wargön Innovation bygger projekt i samverkan där materialinnovationer guidas genom alla viktiga faser inom produkt- och affärsutveckling. Prototyper tas fram, egenskaper utvecklas och verifieras och affärspotentialen värderas. Produkten eller tjänsten kan här testas i mindre skala på sin väg mot större produktionsvolymer och marknadsintroduktion.

Organisationen är liten och flexibel, och kan medverka i alla delar av utvecklingsprocessen med metoder, kompetens, teknisk utrustning samt ett nätverk av entreprenörer, högskola, universitet, företag och forskningsinstitut. Målsättningen är alltid att en idé ska nå hela vägen fram till en produkt eller tjänst som är redo att kommersialiseras.

Wargön Innovation leder idag ett flertal projekt, bland annat för att hitta lösningar för en mer effektiv återvinning av textilier samt för att skapa nya nedbrytbara material inom mode, jordbruk och sjukvård. 

Wargön Innovation har sedan augusti 2018 en test- och demoanläggning med ytor för produktion, labb och konferensutrymmen, i Vargön, i Vänersborgs kommun.
Wargön Innovation har sedan augusti 2018 en test- och demoanläggning med ytor för produktion, labb och konferensutrymmen, i Vargön, i Vänersborgs kommun.

Wargön Innovation

PlatsMälderistvägen 1
468 30 Vargön
HuvudmanWargön Innovation AB
HemsidaWargön Innovation