Tillverka i Trä

Träarkitektur i vågform

Tillverka i Trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inrednings- och möbelindustrin. Genom att använda och utveckla kompetens inom automation, robotisering och design är målet att skapa innovativ, effektiv och hållbar trätillverkning för framtiden.

Nätverk
Du som partner blir del av ett brett nätverk bestående av såväl kunniga aktörer från näringslivet och akademin som forskare inom området. Genom nätverket deltar du i utbytet av kunskap och erfarenheter mellan olika branscher, akademier och regioner och kan inleda spännande samarbeten med andra aktörer. Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar och effektiv trätillverkning!

Utveckling
Tillverka i Trä har utvecklingsmiljöer inom både design, tillverkning och industriell utveckling. I dessa miljöer kan du testa idéer, metoder, tekniker och material för produktutveckling. Våra test- och demomiljöer är en stor tillgång för att kunna skapa konkreta lösningar! Vi erbjuder metoder för att säkerställa en cirkulär designprocess.

Kunskap
Tillverka i Trä anordnar seminarier, workshops och studiebesök inom tillverkning och design. Du får därmed möjlighet att ta del av den senaste kunskapen och forskningen inom produktionsteknik och design för att kunna utveckla din verksamhet. Som partner är du med och kan påverka innehållet utifrån de behov du upplever.

Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli

"Tillverka i Trä är bland det mest spännande som pågår inom den svenska träbyggnadsindustrin. Utvecklingen och användningen av ny teknik är vägen fram för träbyggnadssektorn, och samverkan är sättet för att accelerera utvecklingen och att åstadkomma den uppskalning som samhällsbyggandet nu behöver"

Susanne Rudenstam, VD för Sveriges Träbyggnadskansli

Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli

Kort fakta om nätverket

Hemsidawww.tillverkaitra.se
Hur går jag med i nätverket?Kontakta oss eller lämna en intresseanmälan
För vem?Nätverket inom Tillverka i Trä är till för företag som jobbar med trähusbyggnation, trämöbler, arkitektur och fast inredning, men även aktörer från akademien och andra branschorganisationer deltar i nätverket
Nuvarande partnersHär ser du vilka företag som är med i nätverket

Kontakt

Emelie Hennström

Projektledare Blå bioekonomi