Fina fisken med artificiell intelligens

Regnbågslax i vatten

AI-baserad visionsteknologi kan användas för att skilja det ena från det andra. Defekta skruvar från perfekta, tomma provrör från fulla eller - fiskben från filé. När ny industriell teknik tillämpas inom fler branscher uppstår nya möjligheter.

Innovatum Science Park arrangerar en rad workshops där olika branscher möter teknikleverantörer och akademiska experter från Högskolan Väst inom industriell teknik. Nyligen hölls en workshop kring visionsteknologi baserad på artificiell intelligens med företag från fiskberedningsindustrin.

Genom att med precision stycka upp en fisk kan en större del av fisken komma till användning än idag när fabriksknivarna är inställda på ett standardmått för exempelvis en sill. Den tekniska utvecklingen innebär på så sätt möjliga vinster, både för företaget och samhället eftersom en större del av fisken blir mat i stället för restprodukter.

Dessutom kan en artificiell intelligens läras upp in-house för att hantera fiskvariationer av olika slag som storlek, färgförändringar, eller benplacering, vilket på sikt också kan bli förhållandevis kostnadseffektivt jämfört med att ringa in en programmerare.

Workshop med teknikleverantörer och deltagare från fiskberedningsbranschen.
Workshop med teknikleverantörer och deltagare från fiskberedningsbranschen.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Fredrik Grund, Innovatum Science Park

Fredrik Grund

Projektledare Blå bioekonomi