Med engagemang för kvinnligt entreprenörskap

Deborah Lygonis

Deborah Lygonis är ett känt ansikte i startupvärlden. Hon har grundat en rad digitala startups och involverat sig i desto fler. Men hennes stora kall handlar också om att hjälpa andra. Den drivkraften ledde henne till rollen som affärscoach och har banat väg för att stötta kvinnliga entreprenörer i mer utsatta delar av världen.

She Entrepreneurs heter initiativet som startats av Svenska institutet och som syftar till att stärka unga kvinnliga entreprenörer från Mellanöstern och Nordafrika i deras arbete för hållbar förändring. Det är också ett sätt att synliggöra kvinnornas arbete i den officiella ekonomin. För tredje året i rad är vår affärscoach Deborah Lygonis en av mentorerna som stöttar kvinnorna.

– De här kvinnorna kämpar med att ta sig fram i mansdominerade strukturer. I synnerhet de som driver tech- och IT bolag, berättar Deborah.

Programmet riktar sig till unga kvinnliga entreprenörer vars affärsidéer har potential att skapa positiv förändring i samhället. Under sex månader deltar de i online-seminarier och får regelbundet mentorstöd.

– Mentorskapet här skiljer sig avsevärt från det jag gör till vardags på inkubatorn. Det mest påtagliga var när jag coachade en kvinna från Palestina och vi gick igenom hennes SWOT. Första punkten på listan över hot var krig och politisk orolighet. Förutom rädslan och oroligheterna påverkar det också deras möjlighet att exportera till grannländerna eller andra länder, vilket gör att de måste växa på sin egen marknad.

Historiskt sett har Mellanöstern haft det lägsta kvinnliga arbetskraftsdeltagandet i världen. Ojämställda familjeförhållanden bidrar till att kvinnor får svårt att kombinera arbete och familjeliv. Teknikens framsteg banar väg för förändringar, men resan är fortfarande lång.

– Det är oerhört inspirerande och lärorikt att få ta del av dessa kompetenta och driftiga kvinnors resa. De brottas med utmaningar som inte finns i vår vardag som exempelvis politisk instabilitet och dålig infrastruktur. Vissa dagar när vi har mentormöten inbokade måste vi ställa in för de har helt enkelt inget nät den dagen, avslutar Deborah.

Idag, den 8 mars firar vi den internationella kvinnodagen i syfte att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Deborahs insats är en av många viktiga pusselbitar i arbetet för ett mer jämställt samhälle.

Deborah Lygonis

Deborah Lygonis är uppväxt i Lysekil och har gjort sig i ett namn i såväl startup-Sverige som internationellt efter att ha grundat en rad digitala startups och involverat sig i desto fler. Hon har över 25 års erfarenhet av techbolag och är idag delägare i nio företag. Hon är VD och medgrundare till startupbolaget Friendbase vars virtuella värld attraherar ungdomar världen över. Deborah har rest mångmiljonbelopp i riskkapital och parallellt med sitt entreprenörskap coachar hon rymsdrelaterade startups i vår inkubator. Deborah är också engagerad i She Entrepreneurs och Entrepreneurs without Borders.