Nytt projekt stärker regionens tillverkningsindustri genom PTC

En person med en robot i bakgrunden

Innovatum Science Park har tillsammans med IUC Väst och Högskolan Väst fått projektet React PTC beviljat av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. React PTC ska stärka tillverkningsindustrin i regionen genom att tillgängligöra utrustningar för nya tillverkningsmetoder ochunderlätta arbetet med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Projektet är ett av nio projekt i Västra Götaland som har beviljats stöd från React-EU, en del av EU:s återhämtningspaket ”Next Generation EU”.

– Projekten som beviljats medel bedöms ha stor potential att genomföra snabba, företagsnära insatser i Västsverige efter pandemin, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden i ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen.

React PTC utgår från tre huvudspår; ett attraktivt, tillgängligt och bättre rustat Produktionstekniskt Centrum (PTC). För att säkerställa tillverkningsindustrins förmåga i framtiden och bidra till ökad social hållbarhet behöver tillverkningsindustrin vara attraktiv för en bredare grupp människor. Därför kommer projektet tillsammans med tillverkningsföretag i regionen arbeta med att hitta nya arbetssätt och bredda rekryteringsbasen för att bidra till ökad mångfald och kompetens inom denna del av industrin.

Ska underlätta nyttjande av PTC:s resurser

Målet med React PTC är även att underlätta nyttjandet av de resurser som finns på PTC i kunskap, utrustning och kompetens, också för företag som inte dagligen jobbar med eller har kontakt med PTC. Detta görs genom att erbjuda företagen möjlighet att baserat på PTC:s resurser ta till sig nya arbetssätt och metoder för att vara del i omställningen, och öka medvetenheten om hållbarhet som en konkurrensfördel.

För ett bättre rustat PTC kommer projektet arbeta för att säkerställa att den utrustning som finns tillgänglig på PTC är relevant och uppdaterad för de områden där forsknings- och utvecklingsaktiviteter bedrivs. På så sätt kan PTC ska fortsätta vara en stark och attraktiv arena för framtida utveckling av mer hållbara tillverkningsprocesser.

– Tillverkningsindustrin står inför en hållbarhetsomställning i alla dess aspekter och det skall bli jätteintressant att se hur vi kan underlätta denna omställning och stärka en industri i förändring ytterligare, säger Leif Johansson, innovationsledare på Innovatum Science Park och en av de som tillsammans med kollegor från IUC Väst, Högskolan Väst och Innovatum Science Park har jobbat med att ro finansieringen i hamn.

Om React PTC

ProjektparterInnovatum Science Park, IUC Väst och Högskolan Väst
ProjektbudgetTotalt är projektets budget 14,6 MSEK varav 75% finansieras av Tillväxtverket och 25% av Västra Götalandsregionen.
Pågår2021-05-03 – 2023-08-31