Biomarina näringar får en ny västsvensk arena

Biomassa från havet har stor potential att utvecklas till olika material, bioaktiva ämnen, livsmedel och andra produkter för oss människor. Nu växlar vi upp med en ny samverkansplattform för biomarina näringar med målet att bidra till konkreta lösningar i arbetet med omställning till ett fossilfritt samhälle. 

– Vi ser fler idéer och företag kring marina bioresurser. Det handlar om att bättre ta vara på det vi tar upp ur havet. Här finns utvecklingsmöjligheter kring till exempel biobaserade material, färgämnen och bioaktiva ämnen för olika tillämpningar, säger Fredrik Grund, projektledare för samverkansplattformen på Innovatum Science Park. 

Samverkansplattformen för biomarina näringar sammanför företag, akademi och offentlig sektor för att tillsammans bygga kunskap, tillämpa forskningsresultat och synliggöra affärspotential. Inom projektet kommer också två testbäddsmiljöer att etableras. En som gör det möjligt att testa metoder för påväxt i havet, så kallad anti-fouling. Den andra testbädden är ett marint bioraffinaderi för att bättre dra nytta av restströmmar från till exempel sjömatsproduktion. För att bygga upp den biomarina industrin behövs att hela kedjan från hav till produkt ses över och här kan nya företagsetableringar bli aktuellt.  

– Den industri som utvecklas idag måste självklart bidra till en hållbar omställning av samhället och till klimatsmarta lösningar. Det handlar både om att bygga sin affärsverksamhet och samtidigt bidra till att minska miljöpåverkan, säger Fredrik Grund. 

Samverkansplattformen vänder sig i första hand till små och medelstora företag inom marin bioteknik och livsmedel från havet. Även ett brett deltagande från akademin och andra organisationer som verkar för utvecklingen av nya biomarina näringar kommer ingå.  

– Vi har sett ett behov av en samverkansplattform där de mindre företagens behov står i fokus. Tillsammans med andra viktiga initiativ i vår region skapar plattformen ytterligare förutsättningar för att göra verklighet av potentialen i de blå företagen och på så sätt ta ytterligare ett steg för omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert på Västra Götalandsregionen som medfinansierar projektet. 

Om samverkansplattformen för biomarina näringar

ProjektparterChalmers, Lysekils kommun, Sotenäs Symbioscentrum (Sotenäs kommun), RISE, Position Väst och Fiskekommunerna (Fyrbodals kommunalförbund), CSR Västsverige, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Strömstads kommun, Region Halland, Innovatum Science Park. 
FinansieringTillväxtverket: 9 750 000 VGR: 3 000 000 Region Halland 250 000 
Pågår2021-06-01 - 2023-10-31