ACS Boost

En grupp av flygplan där ett tar en annan väg än de andra.

ACS Boost ska genom det nationella klustret Aerospace Cluster Sweden (ACS) stötta och stärka de små- och medelstora företag som vill bidra till en mer hållbar framtid för flyg- och rymdbranschen.

Flygbranschen står inför en stor omställning för att bli mer hållbar, vilket skapar behov av nya lösningar. Det kan handla om att exempelvis minska vikten på planen, byta bränsle eller utforska möjligheter med elflygplan. Även inom rymdbranschen pågår förändring i form av bland annat mindre, billigare och fler satelliter samt en större mängd data från rymden som ska tas tillvara på. Den långa erfarenhet och kompetens som finns både nationellt och regionalt gör det möjligt för Sverige att ta en ledande position i denna omställning.

Projektet utgår från tre principiella behov för att utveckla konkurrenskraften hos företag och organisationer inom ACS:
- Stärka det interna nätverket mellan företag och organisationer inom ACS
- Öka de externa kontaktytorna med potentiella kunder för ACS medlemmar, framförallt internationellt
- Ge företag och organisationer ökad förståelse för möjligheter och utmaningar inom hållbart flyg och satellitdata

Aktiviteter riktade mot dessa behov kommer bidra till företagens möjligheter att göra nya affärer både nationellt och internationellt.

Kort om projektet

Projekttid2020-01-01 – 2021-03-31
Vår rollProjektpart
Hemsidawww.aerospaceclustersweden.com

Kontakt

Leif Johansson, Innovatum Science Park

Leif Johansson

Innovationsledare Hållbar industri

Parter i projektet

Innovatum Science Park logotyp
Aerospace Cluster Sweden logo
Luleå tekniska universitet logo

Projektet finansieras av

Region Norrbotten logga
i samarbete med tillväxtverket logo
Region Östergötland logo
VGR logo