Bioeconomy Regions in Scandinavia

En skog med barrträd i fågelperspektiv

Innovatum Science Park deltar i projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia med ambitionen att stärka företag i Västra Götaland som arbetar med skoglig bioekonomi, för att minska användningen av fossila råvaror.

Stora delar av vårt samhälle bygger idag på varor och tjänster från fossila och ändliga råvaror med stora klimat- och miljöeffekter. Bioekonomi handlar om att använda förnybara råvaror från skog, jord och vatten för att producera förnybara, klimatsmarta lösningar inom livsmedel, material och energi. I Västra Götaland finns sedan många år underlag för bioekonomi inom maritima näringar och livsmedelsområdet, något som dock saknas för den skogliga delen av bioekonomin.

I projektet Bioeconomy Regions in Scandinavia kommer aktörer i de norska regionerna Viken och Innlandet, i Sverige Värmland och Västra Götaland med aktörer som IUC Dalarna, Paper Province, Region Värmland, Fyrbodals Kommunalförbund, Svinesundskommittén och Innovatum att arbeta gemensamt med delar av den skogliga bioekonomin.

Projektets mål

  • Minskad klimatpåverkan och användning av fossila råvaror
  • Ökad konkurrenskraft hos skogligt relaterade små och medelstora företag
  • Snabbare innovationsutveckling hos startups inom skoglig bioekonomi
  • Nya FoU-satsningar inom skoglig bioekonomi
  • En etablerad samverkan mellan företag, akademi, samhälle och centrala innovationsaktörer kring skoglig bioekonomi i Västra Götaland men också nationellt och internationellt

Kort om projektet

Projekttid2020-07-01 - 2022-09-30
Vår rollProjektpart

Kontakt

Jan Oscarsson, innovationsledare

Jan Oscarsson

Innovationsledare Hållbar industri

Parter i projektet

Innovatum Science Park logotyp
Region Värmland, logo
Viken Fylkeskommune, logo
Paper Province logo
Dalarna Iuc, logo
Innlandet Fylkeskommune logo
logotyp-fyrbodal-rgb

Projektet finansieras av

VGR logo