Blå Mat

Musselodling - Blå mat

Centrumbildningen Blå mat ska ta vara på den enorma potential som finns i produktion av näringsrik mat från svenska vatten och därmed göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

Idag importeras 72 procent av all sjömat som äts i Sverige - det är inte hållbart. Med innovativa cirkulära lösningar, ökad kunskap och stärkt marknad ska centrumbildningen bidra till en långsiktig och bärkraftig produktion av svensk sjömat genom:

• Öka livsmedelsproduktionen av fiskets fångster och sidoströmmar
• Expandera det hållbara vattenbruket
• Stimulera ett proteinskifte med fokus på blå-gröna proteinkällor
• Förändra konsumentbeteenden och höja efterfrågan på nya, hållbara och näringsriktiga sjömats-produkter
• Öka utbud och diversifiering av näringsriktig och svenskproducerad sjömat
• Öka samhällets robusthet och försörjningskapacitet genom blå livsmedelsproduktion

Genom forskning och kunskapsspridning skapar satsningen bättre förutsättningar för sjömatsproduktion. Forskningen fokuserar på ökad livsmedelsproduktion av vildfångad fisk och hållbar odling av alger, fisk och andra ätbara djur i cirkulära system. Den ska också utveckla smarta processmetoder där komplexa råvaror omvandlas till nya livsmedelsingredienser och produkter.

Forskningen ska dessutom fördjupa sig i konsumentattityder och sjömatens påverkan på människors hälsa, liksom miljöpåverkan av sjömatsproduktion, samt djurens hälsa och välfärd i odlingssystemen. Blå mat fokuserar också på administrativa hinder och planering av vatten- och kustzoner.

Blå mat är den största satsningen hittills på svensk sjömat med en finansiering på 48 miljoner från det statliga forskningsrådet Formas. Bakom centrumbildningen står en nationell samling av forsknings- och innovationsaktörer, regioner, kommuner, organisationer samt ett fyrtiotal företag. I satsningen ingår aktörer från sjömatens hela värdekedja från primär produktion i form av hållbara vattenbrukssystem och underutnyttjade vilda fiskarter till process- och produktutveckling samt framställning av hälsosam, svensk sjömat.

Kort om projektet

Vår rollKoordinator för innovations- och företagskontakter
Projekttid 2021-01-01 - 2024-12-3

Kontakt

Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Blå bioekonomi

Parter i projektet - konsortium

Innovatum Science Park logotyp
Göteborgs universitet logo
Chalmers logotyp
IVL_English_Logo
RISE logotyp
KTH logotyp
SLO logo
Uppsala_Universitet-logo

Externa parter

Aktiva
Axfoundation, Fiskeriet, Fjällbackakräftor, Guldhaven Pelagiska, Göteborgs Fiskauktion, Klädesholmen Seafood, KosterAlg, Lerøy, Luleå kommun, Länsstyrelsen i Gotlands län, Marenor, Marine Feed, Marint centrum Simrishamn kommun, Matfiskodlarna, Musselbaren, Musselfeed, N-research, Nomad Foods, Orkla, Pelagic Seafood Sweden, Royal Park Hospita-lity & Education Hub, SWEMARC, Savolax, Scandic Pelagic, Scanfjord, Seac AB, Smögenlax, Sveriges havsodlares producentorganisation, Swedefish Machinery, Swedish Algae Factory, Swedish Pelagic Federation

Stödjande
ASC, Blått Centrum Gotland, Blått kol, Catxalot, Coop, Fiskbranschens Riksförbund, Hus-håll-ningssällskapet, Ica, Kristineberg Center, Landsbygdsnätverket, Nationellt Kompe-tenscent-rum för Vattenbruk, Nära Mat, Ostronakademien, Paulig, Region Gotland, Region Skåne, SAMLA Sverige, SUBMARINER Network, Sjömatsfrämjandet, Swedish Incubators & Science Parks, Symbioscentrum, The Livekindly Company, Tillväxt Gotland, Vattenbrukscentrum Norr, Världsnaturfonden WWF

Projektet finansieras av

Formas logotyp