Teknikleverantörer inom blå bioekonomi sökes

Blå bioteknik-leverantörer sökes

Nu byggs en plattform för att göra tekniklösningar inom den blå bioekonomin mer tillgängliga i hela EU. Anslut ditt företag för fler affärsmöjligheter och nya samarbeten!

Innovatum Science Park söker just nu svenska företag som vill vara en del av en Blue Bioeconomy Hub-databas. Målet är att främja samarbeten och affärsmöjligheter, både regionalt och på EU-nivå, för att utveckla den växande blå bioekonomin.

Databasen samlar företag som kan leverera teknik inom till exempel processindustri, ai och automation som kan tillämpas inom marin bioteknologi, sjömat eller marin primärproduktion.

Sonja Andrén, Innovatum Science Park

Genom att bygga en online-plattform kan vi underlätta för företag och teknologi-leverantörer att hitta varandra, vilket ger möjligheter till nya innovativa samarbeten och affärsmöjligheter, säger Sonja Andrén, innovationsledare på Innovatum Science Park.

Sonja Andrén, Innovatum Science Park

Matchmaking och internationella nätverk

Genom att ansluta företaget ökar exponeringen bland andra teknikleverantörer och teknikanvändare inom den växande blå bioekonomin. Dessutom kommer företaget att bjudas in till matchmaking-aktiviteter och andra internationella nätverksevent, vilket ger nya möjligheter att utveckla verksamheten och knyta nya värdefulla kontakter.

Databasen kommer att lanseras under hösten 2023 och byggs av projektet Blue Bio Clusters tolv partners i nio regioner runt Östersjö- och Nordsjöregionerna samt runt Atlanten.

Vill du vara en del av Blue Bioeconomy Hub?

Eller vill du veta mer? Kontakta:

Sonja Andrén, Innovatum Science Park

Sonja Andrén

Innovationsledare Blå bioekonomi