Blue Bio Clusters

Karta över Europas blå kluster

Innovatum Science Park är en av parterna i projektet Blue Bio Clusters som stödjer europeiska kustregioner i övergången till en hållbar blå bioekonomi

Projektet kommer bland annat att ge utvecklingsstöd till startupbolag och små- och medelstora företag inom de biomarina näringarna, stärka utvecklingen av biobaserade värdekedjor samt öka samverkan och kontakt mellan biomarina kluster internationellt.

Planerat startdatum är 1 augusti 2022.

Projektdeltagare

SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG (DE), Pole Mer Bretagne Atlantique (FR), Tartu BT Park (EE), Klaipeda University (LT), University of Tartu (EE), Blauwe Cluster (BE), Island Ocean Cluster (IS), BlueBioAlliance (PT), Association Klaipeda Regions (LT), Innovatum Science Park (SE), Blue Legasea (NO), The Scottisch Association for Marine Science och Blue Bridge (BE)

Kort om projektet

Innovatums rollProjektpart
Projektstart 2022-08-01

Kontakt

Sonja Andrén, Innovatum Science Park

Sonja Andrén

Affärscoach