Blue Bio Bootcamps för startups och SMF:er

Startups och små och medelstora företag i Sverige och Norden står inför en rad utmaningar när de försöker bygga sina verksamheter och etablera sig inom den framväxande blå bioekonomin. Nu anordnas en rad Blue Bio Bootcamps för att stötta företagen att ta sig fram.

Till skillnad från i mer etablerade branscher behöver företag inom sektorn hjälp med att hitta och få tillgång till rätt kontakter/nätverk och resurser, såsom infrastruktur för tester och demonstration samt för att skala upp, och de opererar ofta inom ett regelverksmässigt gråzonsområde som kan hämma eller sakta ned tillväxten. De höga riskerna och de längre tidsperspektiven för avkastning har också gjort det svårare att locka investerare.

Att bygga starka affärsmodeller och robusta värdekedjor är därför en prioritet och också en potentiellt mycket lönande resa för dessa företag när de arbetar för att utveckla och förverkliga sina innovativa idéer.

Accelerera din blå startup i Göteborg

För företag med innovativa idéer inom den blå bioekonomin är chansen här att ta affärerna till nästa nivå. Blue Bio Bootcamp i Göteborg den 29:e maj bjuder in till en intensiv dag med professionellt stöd och rådgivning från erfarna entreprenörer och investerare.

Här får deltagarna chansen att pitcha sina idéer, lära av branschproffs, få praktiska verktyg för att bygga och skala sina startups, samt knyta värdefulla nätverkskontakter. Bootcampen är öppen för entreprenörer, startups och små och medelstora företag med verifierade affärsidéer som kan stärka den blå bioekonomin i regionen. Sök idag för att ta del av denna spännande möjlighet att accelerera din startup!

Blue Bio Bootcamp arrangeras som aktivitet inom ramen för EU-projektet Blue Bio Clusters

Vill du veta mer?

Sonja Andrén, Innovatum Science Park

Sonja Andrén

Innovationsledare Blå bioekonomi