NILLA-Nationellt Innovationsstödssystem - Likvärdigt och Lättillgängligt för Alla

Fresh fruits and vegetables from Sweden

NILLA - Nationellt Innovationsstödssystem - Likvärdigt och Lättillgängligt för Alla

Projekt NILLA syftar till att skapa ett sammanhållet och effektivt stödsystem för livsmedelsinnovation i Sverige. Genom att utveckla användarmodeller för testbäddar och demoanläggningar, och skapa en övergripande nationell samverkansmodell, strävar projektet efter att förbättra tillgången till innovationsstöd och resurser för företag inom livsmedelskedjan.

Mål

 1. Skapa ett nationellt stödsystem: Utveckla och implementera en modell som binder samman det fragmenterade svenska stödsystemet för livsmedelsinnovation, vilket möjliggör bättre stöd för företag oavsett deras geografiska tillhörighet.
 2. Utveckla användarmodeller för testbäddar: Genomföra pilotprojekt i Skåne (Balsgård) och Västra Götaland (bioraffinering) för att utveckla och testa användarmodeller som kan skalas upp nationellt.
 3. Främja cirkulär ekonomi och hållbarhet: Genom att skapa förutsättningar för test & demo och kunder till anläggningar för utveckling av innovativa produkter bygger projektet en mer hållbar och resurseffektiv livsmedelskedja.
 4. Öka företagarnas kompetens och kapacitet: Förbättra företagens kunskap om hur de kan tillgodogöra sig de innovations- och utvecklingsstöd som finns för att utveckla nya produkter och affärsmodeller.

Resultat

Delprojektet i Västra Götaland ska resultera i:

 • Utveckling av användarmodell: En användarmodell för en testbädd för bioraffinering har utvecklats och testats tillsammans med företag, producenter och beredningsindustri för att öka nyttiggörandet av biflöden från livsmedelsindustrin och företagens kompetens inom bioraffinering.
 • Samverkan med befintliga projekt: Bioraffineringsanläggningen används i samarbete med projekt som WaSeaBi, BlueBio, BlueValue och Marefine, för att omsätta forskning till samhällsnytta och stödja företagens teknikutveckling och innovationsresor.
 • Stärkt regional samverkan och infrastruktur: Projektet lyfter fram och exponerar Västra Götalands samverkan och infrastruktur för livsmedelsinnovation på nationell nivå, vilket skapar efterfrågan och attraktionskraft för både pågående och kommande satsningar.
 • Ökad konkurrenskraft och hållbarhet: Bioraffinering bidrar till att stärka regionens och landets innovationskraft, främjar en cirkulär ekonomi och skapar ill nya affärsmodeller och tillväxt för företagen.
 • Nationell spridning av modeller: De utvecklade användarmodellerna och samverkansmodellerna i Västra Götaland och Skåne kan skalas upp och implementeras nationellt, vilket möjliggör ett effektivare och mer tillgängligt innovationsstödsystem för företag i hela Sverige.

  Tillsammans kan vi skapa ett mer innovativt, hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem i Sverige. För mer information om projektet NILLA och hur ditt företag kan dra nytta av projektet är du välkommen att höra av dig!

Kontakt

Emelie Hennström

Projektledare Blå bioekonomi
Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Blå bioekonomi

NILLA finansieras av