Blue Bio Bootcamp för nordiska bolag

Linus Hammar Perry, Kristineberg center i samtal med Defne Bilgin, Mooreshooms

Blue Bio Bootcamp bjöd på en fullmatad dag för entreprenörer, mentorer och innovationsstödjare inom den blå bioekonomin. Under dagen delades experttips, framgångsexempel och en orientering i innovations- och utvecklingsstöd för blå bolag.

– Jag kom hit utan några särskilda förväntningar och åker hem med många nya kontakter och nya kunskaper, säger, Defne Bilgin från bolaget Moreshrooms som framställer blåa proteiner.

Lunch med bootcamp-coachen

Med deltagare från Sverige, Norge och Island erbjöd evenemanget en unik plattform för att utbyta idéer och knyta värdefulla kontakter över nationsgränserna - och framför allt hitta lösningar på olika utmaningar. Under lunchen fick entreprenörerna möta bootcamp-coacher för att utforska sina företags specifika utmaningar och behov för att utvecklas.

Pitchtips och affärsutveckling

Eftermiddagens sessioner fokuserades på affärsutveckling och workshops för att hjälpa deltagarna att förbättra sina pitchar, utveckla rätt finansiella strategier och matcha med en mentor.

–Det är intressant är att prata med entreprenörer på det här spännande området och bolla deras affärsidéer och att vi kan tillföra något nu och i fortsatta kontakter, tex kring finansiering och hur man tänker smart som nystartat bolag, säger Bengt Raner från Almi väst.

Vid dagens slut var deltagarna inspirerade och bättre rustade för att ta sina affärsidéer till nästa nivå.

–Mitt huvud är alldeles fullt. Jag är glad att jag blev inbjuden och kom hit. Fantastiskt, generöst och intensivt men effektivt, säger Anna Hörling som designar ett Terazzomaterial med ostronskal.

Övriga bolag som medverkade var: CMar/Seame som tillverkar spårningsutrutsning för fiskeredskap, AlgeLume, som använder mikroalger för att rena luft, Glufs som gör hundmat och -godis av musslor, Håva som odlar hållbara jätteräkor samt Ostrea som utvecklat en odlingsteknik för Ostrea Edulis.

De innovationsstödjare som medverkade var Almi Väst, Business Region Göteborg, Drivhuset Göteborg, Kristineberg Center for Marine Research and Innovation och Startup Jungle

Blue Bio Bootcamp arrangerade inom ramen för projektet Blue Bio Clusters som ska stötta en positiv omvandling av europeiska kustsamhällen och den framväxande blå bioekonomin i EU.

Har du ett bolag inom den blå bioekonomin? Välkommen att höra av dig till oss!

Sonja Andrén, Innovatum Science Park

Sonja Andrén

Innovationsledare Blå bioekonomi
Fredrik Grund, Innovatum Science Park

Fredrik Grund

Projektledare Blå bioekonomi