Detta behövs för tillväxt hos blå bolag

Finansieringsutmaningar enligt sjömatsföretagen

Impactbolag från sjömatsnäringen och Innovatum Science Parks nätverk, medverkade under DI Impact Summit Sweden och diskuterade finansieringsutmaningar.

- Eventet Impact Summit sätter ljuset på affärsmodeller och företag där kärnan i verksamheten handlar om att lösa globala samhällsutmaningar, säger Lillemor Lindberg, innovationsledare på Innovatum Science Park.

Syftet är att sprida goda idéer så att företag kan växla upp och göra en verklig positiv påverkan i samhället. Under veckans event Impact Summit Sweden medverkade startup-hubbar från hela landet i ett gemensamt samtal om utmaningar inom finansiering, uppskalning och affärsmodeller.

Bolagen som medverkande från Innovatum Science Park i Trollhättan var Musselfeed, KOBB, Smögenlax Aquaculture, Ostrea Aquaculture och Nordic Seafarm som kom fram till följande tre viktiga områden för att boosta finansiering:

  • Investeringar i infrastruktur/processteknik. För framtida, hållbar livsmedelsproduktion med råvaror från havet är det viktigt att investerarkollektivet får kunskap om och inblick i betydelsen av att hitta kapital till investeringar i infrastruktur- /processutveckling som maskiner, fabriker, med mera.

    Den första januari 2023 kommer en ny EU-lag som innebär att investerare och Corporate finance-bolag måste redovisa sina investeringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I första hand blir det institutionella investerare som påverkas, med det kommer att genomsyra alla investerare och alla bolag.
  • Bredd bland investerare. Underrepresenterade grupper har svårare hitta kapital. Investerarkollektivet behöver breddas så att det bättre speglar hur samhället ser ut (kön, ålder, härkomst, geografi). Det krävs ett ökat och mer strukturerat och systematiskt arbete kring detta med tydliga målsättningar. Här kan det statliga kapitalet ligga i framkant. Det är också viktigt att lyfta goda exempel som Bling och Women in Tech.
  • Effektivare vägar till kapitalet. Det tar mycket tid för entreprenörer att resa kapital vilket riskerar att ta fokus från arbetet med att driva bolaget. Ett sätt att göra det enklare för entreprenörerna god tillgång till information om möjligheterna och hur de ser ut. Här kan företagsinkubatorerna hjälpa till och investerarna kan bli bättre på att förklara i vilken fas de investerar, hur mycket, och i vad. Det är också viktigt att lyfta att det finns fler vägar att gå för finansiering än bara via riskkapital, till exempel att hitta betalande kunder tidigt.
Bild från Impact Summit Sweden på A House i Stockholm, dit alla medverkande innovationshubbar i landet kopplade upp och redogjorde för impactbolagens utmaningar inom finansiering, skalning och affärsmodeller. Foto: Pax Engström Nyström
Bild från Impact Summit Sweden på A House i Stockholm, dit alla medverkande innovationshubbar i landet kopplade upp och redogjorde för impactbolagens utmaningar inom finansiering, skalning och affärsmodeller. Foto: Pax Engström Nyström