Island inspirerar – kunskapsresa för den blå bioekonomin

Workshop i Blue Bio Clusters på Island

Islands fiskeindustri har framgångsrikt skapat en hållbar användning av produkter från havet. Flera företag använder tillsammans allt på fisken som fångas genom att omvandla biflöden till värdefulla produkter. I maj gav sig en delegation av västsvenska aktörer inom blå bioekonomi till Reykjavik för att lära mer.

Delegationen bestod av 11 personer från Sverige som representerande myndigheter, kommuner, branschorganisationer, institut och Innovatum Science Park. Resan syftade till att skapa kontakter, genomföra studiebesök och hämta inspiration för att gynna svenska företag.

Iceland Innovation Week

Resan sammanföll med Iceland Innovation Week, en mässa och konferens med fokus på den nordiska innovationskraften. Evenemanget erbjöd en unik möjlighet att knyta kontakter med en mångfald av olika aktörer inom blå bioekonomi för framtida samarbeten.

The Iceland Ocean Cluster

Island är en ledande aktör inom den biomarina sektorn och The Iceland Ocean Cluster har spelat en central roll sedan 2011. Initiativet, ledd av visionärer som Thor Sigfusson, strävar efter att bygga broar inom den blå bioekonomin och skapa värde och arbetsmöjligheter i kustområdena. The Ocean Cluster House, etablerat 2012, fungerar som en plattform för innovation och har blivit hem åt många framstående företag inom sektorn.

Innovativa företag

Under ett öppet hus på The Ocean Cluster House hade delegationen möjlighet att lära känna några av Islands mest innovativa företag inom den biomarina sektorn. Det finns över 70 bolag med koppling till den blå bioekonomin inom The Iceland Ocean Cluster och några av dem är:

  • Feldur, som är specialiserade på produkter av fiskskinn.
  • Kerecis, som banar väg inom vävnadsregenerering med hjälp av fiskskinn för brännskadesjukvård.
  • Eylif, som erbjuder högvärdesprodukter från marina resurser, inklusive kosttillskott och Chitocare, en kollektion av återställande och kosmetiska produkter baserade på marint kitosan.

Resan erbjöd en unik möjlighet att knyta kontakter med en mångfald av olika aktörer inom blå bioekonomi för framtida samarbeten.
Resan erbjöd en unik möjlighet att knyta kontakter med en mångfald av olika aktörer inom blå bioekonomi för framtida samarbeten.

Hundra procent fisk 

Islands fiskeindustri står för imponerande framsteg inom effektiv och hållbar fiskanvändning. Flera företag har aktivt arbetat för att använda 100 procent av fångsten genom att omvandla restprodukter från fiskförädling till värdefulla produkter, exempelvis fiskskinnsväskor, hälsotillskott och skönhetsprodukter. 

Blå livsmedelsproduktion 

Delegationen gjorde intressanta studiebesök under resan, inklusive följande företag: 

  • Marel, en ledande leverantör av processteknik för livsmedelsindustrin med fokus på sjömat. 
  • Matis, ett forskningsinstitut specialiserat på livsmedelsproduktion, liknande RISE. Samarbeten och forskning genomförs för att främja innovation och utveckling inom området. 
  • Visir, ett fiske- och fiskberedningsföretag som fiskar med långrev och har en högteknologisk processindustri kring fisk för att ta vara på restströmmar. 
  • Codland, ett nytt bolag mellan flera fiskföretag, vars mål är att främja den nya och innovativa fiskerinäringen med fokus på nya värdekedjor med fiskråvaror.  

Genom denna kunskapsresa och utbyte av erfarenheter har svenska aktörer inom blå bioekonomi fått en unik möjlighet att inspireras av Islands framgångsrika biomarina sektor och skapa värdefulla kontakter för framtida samarbete. Tillsammans med Innovatum Science Park diskuterades att en isländsk delegation ska besöka Västsverige framöver. 

- Vi ser fram emot att ta emot delegationen från den Svenska ambassaden på Island med flera och inspirera med våra exempel, bland andra resultat från Samverkansplattformen för biomarina näringar, säger Maria Eléhn, projektledare inom Blå bioekonomi på Innovatum Science Park.

Kontakt

Maria Eléhn

Projektledare Blå bioekonomi
Sonja Andrén, Innovatum Science Park

Sonja Andrén

Innovationsledare Blå bioekonomi