De tävlar om vårt pris i Venture Cup

Finalister - Innovatum Science Park - Venture Cup

Den 7 maj hålls regionfinalen av Sveriges största affärsidétävling Venture Cup. Vi har precis som tidigare år ett eget pris för region väst - Innovatum Science Park Award. Vinnaren får 10 000 kronor och antas till inkubatorn. Här får du koll på finalisterna.

Korall
För att uppnå klimatmålen behöver vi vidta drastiska åtgärder. Här kommer Korall in i bilden. Teamet har utvecklat en teknik som som fångar upp koldioxid direkt från omgivande luft och kapslar in den. När den fångats in finns två alternativ: antingen begravs den för permanent lagring under marken, där den kan mineralisera i berggrunden för att inte återvända till atmosfären. Eller eller så kan den omvandlas för att skapa nya, gröna produkter.

Team: Anna Lundberg, Artin Abiri och Hugo Boccara

Mareld

Mareld
Allt livsmedel som konsumeras av oss människor måste genomgå otroligt många tester som säkerställer kvalitén på produkterna. Processen är i dag väldigt tidskrävande och för ett mejeri som producerar 55 000 liter mjölk i timmen, eller en förpackningsproducent som producerar 82 ton material i timmen, spelar varje minut och timme stor roll! Mareld har utvecklat teknik som kan ge en prognos på resultatet redan efter 8 timmar, vilket minskar testtiden upp till 89 %.

Team: Gustav Palm, Viktor Wirén, Tinnie Sundqvist & Håkan Envall

GRALG UF

GRALG UF
GRALG utvecklar ett klimatpositivt, ekologiskt och organiskt algbaserat gödsel. Genom att tillvarata spillvatten från reningsverk skapar de en cirkulär affärsmodell. Gödslet består av 100% grönalger och har de viktiga ämnena som växter behöver. Till skillnad från konstgödsel skapar organiskt gödsel en långsiktigt välmående och bördig jordmån och leder inte till övergödning av hav och sjöar. Med GRALGs koncept kan markytor och vatten som annars inte kan användas till annan odling nyttjas.

Team: Charlie Arby, Emmy Berggren, Magnus Lissbrant & Arvid Distner

AlgeLume

AlgeLume
Föroreningar i inomhusluften påverkar vår hälsa och kan orsaka exempelvis huvudvärk, trötthet och olika former av luftvägssymtom. AlgeLume vill lösa problemet med hjälp av mikroalger. Teamet skapar en ny typ av luftrenare som kombinerar design, smart funktionalitet och använder mikroagler för att filtrera bort föroreningar och producera frisk luft. Produkten är också cirkulär då algerna kan användas som gödsel för inomhusväxter.

Team: Maxim Dechange, Carlo Periti & Lars Kofahl.

Axumit
En allt-i-ett-lösning som ger företag inom byggbranschen möjlighet att mäta, förbättra och certifiera hållbarhetsprestanda på ett effektivt sätt. Genom att erbjuda direkt åtkomst till de senaste hållbarhetsstandarderna och riktlinjerna, tillsammans med anpassningsbara utbildningsmoduler för anställda, vill teamet göra det enklare för företagen följa miljölagstiftningen.

Team: Mose Adamu & Shashank R Bhattarai

Juryn:
Andreas Molander, Magnus Mollstedt, Frida Finnman, Janni Umeland och Markus Sulkupuro.