Testbädd för storskaligt vattenbruk

För att mat från havet kommer odlas på land

Projektet Testbädd för storskaligt vattenbruk lägger grunden för en avancerad testbädd för hållbart, cirkulärt, landbaserat vattenbruk. Testbädden efterfrågas av näringslivet eftersom vattenbruk är inne i ett systemskifte där odling i allt högre utsträckning sker på land.

Testbädden ska möjliggöra storskaliga avancerade tester där viktiga faktorer för vattenbruk (för fisk, alger och skaldjur), bland annat vattenrening, restproduktsnyttjande, automation och konstruktionsmaterial testas i ett slutet cirkulärt system. Testerna ska utgå från systemperspektiv, resurseffektivitet och goda livsmiljöer med bra tillväxt och kvalitet.

Satsningen på en storskalig testbädd är starkt motiverad, då landbaserat vattenbruk förväntas växa och flera aktörer har planer på att etablera sig runt Sotenäs och driva vattenbruk på land. I anslutning till detta förväntas fler vattenbrukare, underleverantörer och producenter av biomassa kopplat till vattenbruk förlägga verksamhet, forskning och utveckling till Sverige.

Projektet ska specificera, utveckla och förankra ett koncept för en testbädd och slutprodukten blir ett investeringsunderlag för nyckelaktörer att ta beslut kring finansiering, organisation och initiering av testbädden.

Projektfakta

Projektfakta

ProjektledningSotenäs symbioscentrum (Sotenäs kommun)
SamverkansparterChalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, Institutionen för biologi & miljövetenskap, Innovatum Science Park, Linköpings tekniska högskola, Institutionen för ekonomi & industriell utveckling, RISE, Research Institutes of Sweden, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Swedish Algae Factory, SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Volta Greentec
Budget6 miljoner
FinansiärVinnova
Pågår2121-2022