Kompetenscentrum för marina material

Blåstång

Projektet tar avstamp med en bred ansats både i material som behöver tåla havets påfrestningar – och i nya material som utvinns från havet. Slutmålet med den här förstudien är att utveckla ett nytt kompetenscentrum för marina material som möjliggör forskning, utbildning och samarbeten.

Kompetenscentrumet för marina material (Competence Center Marine Materials, CCMM) har havet och hållbara material - som gemensamma nämnare. Med dessa som utgångspunkt genomförs intervjuer med branschaktörer, identifiering av utmaningar i värdekedjor och kartläggning av forsknings- och kompetensbehov för marina material.

Visionen för projektet är att identifiera möjligheter kring:

  • Hållbara material för våra hav, såsom material som står eller verkar i marina miljöer.
  • Hållbara material från våra hav, såsom material utvecklade med hjälp av biobaserade råvaror från haven.

Genom att identifiera forskningsområden med framtida potential strävar projektet efter att bli ett av de europeiska blå labben som kan skapa ”blå karriärer” inom materialvetenskap relaterad till den marina miljön med stöd för testning, implementering och uppskalning av innovativ teknik i resursintensiva industrier.

Projektet verkar för att minska koldioxidavtrycket i resursintensiva industrier och att marin teknik har ökat användningen av förnybara material till 2030. Önskvärt resultat är att minst 10 procent av de material som används idag har råvaror från våra hav som ingår i produktionsprocessen samt att ha etablerat strategiska samarbeten med fyra andra europeiska ”blå labb”.

Kort om projektet

ProjektparterRISE, KTH, Innovatum Science Park, Göteborgs universitet, Wargön Innovation och Industridoktorn. För att fastställa industriella behov och forskningsämnen inkluderar projektet 12 industriella partners.
ProjektkoordinatorRISE - Research Institutes of Sweden
ProjekttidNovember 2021 till december 2022
Budget1 495 131 kronor

Projektet finansieras av

Vinnova logotyp