Europeiska kustregioner kraftsamlar inom blå bioekonomi

Klippor och hav

Insatser för att boosta det biomarina företagandet

Tillväxt inom den blå bioekonomin kan låsa upp många möjligheter för europeiska kustsamhällen. Det är bakgrunden till projektet Blue Bio Clusters där organisationer från elva EU-länder kraftsamlar för de blå näringarna.

Effekterna av klimatförändringar och miljöföroreningar märks särskilt av människor som bor vid kusten. Traditionell ekonomisk verksamhet är i riskzonen på grund av förlust av naturliga livsmiljöer, biologisk mångfald, mer frekventa översvämningar och erosion.

Innovativa affärsmodeller baserade på cirkulära, lokala värdekedjor, digitalisering och ekosystemtjänster, kan öka antalet nya jobb och möjligheter till försörjning, samtidigt som  landsbygdsområden kan förbli hållbara platser att leva på.

Intresset för de blå och biomarina näringarna har växt explosionsartat de senaste åren. Såväl bland företag som akademi och offentlig sektor. Fler aktörer ser nya och stora möjligheter att nyttja havets resurser för att lösa flera av framtidens hållbarhetsutmaningar och samtidigt bygga förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. För en sådan utveckling till en stark, hållbar och konkurrenskraftig näring behövs kraftsamling kring kapital, kunskap, mötesplatser och kontakter.

Inom ramarna för Blue Bio Clusters ingår Innovatum Science Park i ett partnerskap med blå innovationsstödsorganisationer i 13 olika EU-länder. Tillsammans kommer vi att satsa för att ge utvecklingsstöd till startup-bolag samt små och medelstora företag som arbetar med att utveckla affärsidéer och företagande kring hav och sjö.

Vi vill nu ha kontakt med dig som entreprenör, innovatör, du som driver en startup eller företag som arbetar längs värdekedjan för biomarina resurser, t.ex.  sjömat eller marin bioteknik, inom Västra Götalandsregionen. Vi vill stötta dig och ditt företags utveckling i olika aktiviteter såsom co-creation workshops, startup bootcamps, investerarträffar och industri-matchmaking under projektets gång.

Blue Bio clusters

Startup, SME, innovatör eller teknikleverantör inom den biomarina sektorn? Kontakta oss för mer info!

Sonja Andrén, Innovatum Science Park

Sonja Andrén

Innovationsledare Blå bioekonomi

Elsa Fries

Projektledare Blå bioekonomi