Maritimt fokus VG

Ostron i en persons händer

Maritimt fokus VG ska bidra till en hållbar blå tillväxt och till att uppfylla mål på området för forskning, innovation, testbäddar och entreprenörskap. Genom effektivare utvecklings- och innovationsprocesser byggs förutsättningar för att kommersialisera nya produkter och lösningar som kan komma samhället tillgodo.

Projektet ska analysera förutsättningarna för att växla upp utvecklingen inom de regionala blå näringarna med fokus på små och medelstora företag inom marina livsmedel och bioteknik.

Målet är att skapa en modell för att möta behoven hos startups samt små och medelstora företag inom blå näringar.  Genom projektet ska Innovatum Science Park bidra till att bygga en hemvist för strategi- och utvecklingsfrågor inom branschen.

Kort om projektet

Vår rollProjektledare
Projekttid2019-08-01 – 2021-07-31

Kontakt

Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Blå bioekonomi

Projektet finansieras av

VGR logo