VINK - Västsvenska Inkubatorer

Hand med digital penna som skriver på en platta

VINK-projektet samlar åtta inkubatorer i Västsverige som tillsammans strävar efter att öka effektiviteten och skapa fler samarbetsmöjligheter. Det övergripande målet är att generera fler konkurrenskraftiga och hållbara bolag som etablerar sig på en internationell marknad och att fler forskningsbaserade idéer och innovationer från regionen kan bli till nytta för fler.

Detta kommer göras genom att utveckla en digital samverkansmodell, och genom den hjälpa de innovativa startupbolagen att samarbeta mer med varandra, med andra stora och små bolag och offentliga organisationer, för att skapa fler innovationer, mer konkurrenskraftiga och kompetenta organisationer och fler affärsmöjligheter.

Genom att öka kännedomen om den regionala utvecklingen genom nya innovativa företag och företag som samverkar mellan olika sektorer, kan projektet också stärka regionens konkurrenskraft och långsiktigt bidra till att skapa ett utvecklat och mer hållbart samhälle. Projektet kommer även genomföra gemensamma aktiviteter för att öka andelen hållbara startupbolag och nå ökad mångfald i bolagen.

Kort om projektet

Projekttid2017-01-01 - 2024-12-31
Vår rollProjektägare
Hemsidahttps://westswedishincubators.se/

Kontakt

Eivind Vogel Rödin, Innovatum Science Park

Eivind Vogel-Rödin

Chef Startupverksamheten

Projektet finansieras av

EU logo
VGR logo
Göteborgs universitet logo