13 år av produktionsteknisk utveckling

Produktionstekniskt centrum sett från ovan med robotar och människor i rörelse

Produktionstekniskt Centrum (PTC) startade 2008 som en satsning mellan Innovatum Science Park, Högskolan Väst och dåvarande Volvo Aero och SAAB för att öka innovationsförmågan, utveckla produktionstekniska lösningar och ge små och medelstora företag tillgång till avancerad utrustning.

Idag drivs arenan av huvudparterna Innovatum Science Park, Högskolan Väst, GKN Aerospace, Swerim och IUC Väst och 16 företag är aktiva parter.

  • För Högskolan Väst är PTC en arena för forskningssamverkan och utbildning. Experimentell forskning möjliggörs av tillgång till relevant utrustning och genom nätverket säkerställs att innehållet svarar mot näringslivets behov.
  • Genom sitt engagemang i PTC får GKN tillgång till utrustning och en nära kontakt med andra aktörer som verkar inom samma teknikområden. Detta höjer nivån på satsningar inom forskning och utveckling och skapar förutsättning för kompetensbyggande och rekrytering.
  • I Innovatum Science Parks uppdrag som Science Park är PTC arenan där företag och akademi samverkar med syfte att utveckla teknik och metoder, öka kompetens, attrahera kompetens och skapa nya affärsmöjligheter.
  • IUC Väst ser PTC som en möjlighet för sina medlemsföretag att möta experter och andra företag och på så sätt utveckla sitt företag, produkter och stärka konkurrenskraften.
  • Genom sitt engagemang i PTC vill Swerim öka samverkan med regionens företag samt Högskolan Väst för att uppnå maximal industrinytta.

Idéer, frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss.

Tommy Christensen

Innovationsledare Hållbar industri och verksamhetsledare PTC
Robert Reimers, GKN

Robert Reimers

Samordning av GKN:s verksamhet på PTC
Lennart Malmsköld från Högskolan Väst

Lennart Malmsköld

Samordning av Högskolan Västs verksamhet på PTC
Joakim Hedegård SWERIM

Joakim Hedegård

Samordning av SWERIMs aktiviteter på PTC
Olle Söderqvist, IUC Väst

Olle Söderqvist

Samordning av IUC Västs aktiviteter på PTC

Kom förbi! Du hittar oss på Innovatumområdet i byggnad 73.

Adress:
Produktionstekniskt Centrum
Nohabgatan 18a
461 53 Trollhättan