Sotenäs Symbioscentrum

En exteriör bild på Sotenäs Symbioscentrum vid havet

Sotenäs Symbioscentrum är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker centrumet det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.

Symbioscentrum arbetar med både industriell- och social symbios. Ordet symbios kommer från den biologiska symbiosen i naturen där två eller fler arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt.

I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en annans råvara. Genom att företag och andra organisationer samarbetar blir systemet effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Ett exempel är att fiskrens kan användas som råvara till fodertillverkning eller i en biogasanläggning.

I en social symbios ligger fokus på mänskliga resurser men på samma sätt blir nyttan större genom samarbete. Exempelvis kartlägger Symbioscentrum kompetensbehovet hos företag och skapar relevanta utbildningar så att människor kan utbildas till attraktiva yrken.

Sotenäs kommun utvecklar också en testbädd för att upcycla, återbruka och återvinna marint avfall. Testbädden är kopplad till Sveriges första och hittills enda marina återvinningscentral och riktar sig primärt till mindre aktörer, såsom innovatörer, start-ups och mindre företag, men kommer även vara öppen för stora företag och andra organisationer.
Sotenäs kommun utvecklar också en testbädd för att upcycla, återbruka och återvinna marint avfall. Testbädden är kopplad till Sveriges första och hittills enda marina återvinningscentral och riktar sig primärt till mindre aktörer, såsom innovatörer, start-ups och mindre företag, men kommer även vara öppen för stora företag och andra organisationer.

Om Sotenäs Symbioscentrum

PlatsHagabergs Industrigata 1
456 31 Kungshamn
HuvudmanSotenäs kommun
HemsidaSotenäs Symbioscentrum