Energikontor Väst

En flygbild över solcellsanläggning

Energikontor Väst är det regionala energikontoret i Västra Götaland och en del av Innovatum Science Park.

Energikontor Väst driver nätverk och projekt tillsammans med offentliga organisationer och näringsliv. Målet är att främja energiomställningen genom energieffektivisering och ökat nyttjade av förnybar energi. Vi vill göra skillnad genom att engagera oss för andras utveckling i vårt arbete med kompetensutveckling och innovation inom regionen.

På uppdrag av Energimyndigheten samordnar och stöttar vi kommunernas energi- och klimatrådgivare. Vi samordnar ett kommunnätverk för hållbar utveckling och på uppdrag av Energimyndigheten och Tillväxtverket främjar och stöttar vi energieffektivisering i företag.

Kort om Energikontor Väst

Hemsidawww.energikontorvast.se
PlatsGöteborg och Trollhättan

Kontakt

Carina Nowak

Chef Projektverksamheten, Test & Demo, Nätverk