Biogasutveckling får stöd av digitalt verktyg

Svensk biogasproduktion har potential att öka från 2,3 TWh per år till omkring 10 TWh. Det är en betydande ökning som kan ha långtgående effekter för landets energiförsörjning och miljöpåverkan. Viktiga nyckelfaktorer för att driva utvecklingen av biogasanläggningar framåt är lokala samarbetsinsatser, tillförlitliga beslutsunderlag och kloka investeringar.

Utvecklingen av ett digitalt verktyg för scenariosimulering är central och viktig komponent i det EU-finansierade biogasprojektet BIOZE, och kan vara en del av lösningen för mer transparenta beslutsprocesser. Genom att samla och integrera data om geografiska förhållanden, tillgängliga resurser, infrastruktur och ekonomiska faktorer kan verktyget generera realistiska simuleringar och kartlägga olika scenarier, för att möjliggöra utveckling av biogasanläggningar i specifika lokala kontexter.

- Svårigheten att förutse och förstå konsekvenserna av olika beslut kan vara en utmaning för beslutsfattare, investerare och andra intressenter. Med detta kraftfulla verktyg blir det möjligt att visualisera dessa konsekvenser, vilket underlättar förståelsen och främjar en mer inkluderande och transparent beslutsprocess genom förbättrad dialog mellan alla parter, säger BIOZE projektledare Maria Olsson, från Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park.

Gemensam plattform kräver transparens

Lokala diskussioner kring infrastrukturprojekt, inklusive biogasanläggningar, är ofta komplexa och involverade parter har olika perspektiv, intressen och kunskap. Att hitta en gemensam plattform för att diskutera och besluta om biogasanläggningar kan vara utmanande och kräver transparens, tillgänglighet och öppenhet. Här är lokalt samarbete nödvändigt för att komma framåt.

- Genom att samla kunskap och resurser kan lokala aktörer arbeta tillsammans för att identifiera lämpliga platser för anläggningar, lösa tillståndsfrågor och säkra tillgång till råmaterial. Samarbetet minskar investeringskostnaderna genom delad infrastruktur och resurser. Ett centralt inslag i Biozeprojektet är att främja detta samarbete för att skapa en mer hållbar och resilient energiframtid, säger Maria Olsson.

Stort intresse för digitalt simuleringsverktyg

Tre delregionala workshops har genomförts i Västra Götaland med syfte att samla lokala aktörer och höja kunskapen kring biogasutveckling. Det digitala verktyget för scenariosimulering är en viktig del av projektet och har väckt stort intresse bland olika aktörer, vilket indikerar behovet av denna typ av stöd i den lokala biogasutvecklingen.

Maria Olsson uttrycker förhoppningar om att fortsätta utveckla verktyget och anpassa det ytterligare för svensk kontext, med önskemål om att inkludera matavfall som en restström, något som är unikt för Sverige.

Projektet Bioze finansiseras av EU via Interreg North Sea och har samarbetspartners runt om i Europa. I Sverige drivs projektet av Energikontor Väst en del av Innovatum Science Park

Vill du veta mer om BIOZE? Hör av dig!

Maria Olsson

Projektledare Förnybar energi