Växande intresse för fiskuppfödning på land

Personer tittar fisk som lever i en bassäng

"Hoppas Sverige blir ledande inom hållbart vattenbruk"

Fiskodling på land spås bli en viktigare näringsgren som kan bidra till att öka livsmedelssäkerheten. Genom projektet Samverkansplattform för biomarina näringar, arrangerades ett studiebesök till två västsvenska anläggningar för fiskuppfödning.

Ett trettiotal personer tog bussen som gick mellan Smögenlax Aquaculture i Kungshamn och Pond Fish and Greens i Floda.

- Jag är övertygad om att vattenbruk kommer att utvecklas i minst 15 av Västra Götalands 49 kommuner de närmaste åren, säger Niklas Wennberg som driver Pond Fish and Greens i Floda där han föder upp sötvattensfisk i ett slutet system.

Vattenbruk är en starkt växande livsmedelssektor i världen. Enligt Niklas Wennberg finns goda förutsättningar för sektorn att utvecklas mycket i Västra Götaland. De goda skälen är flera: det kan bidra till att minska fisketrycket i haven, öka självförsörjningsgraden av protein samt ge tillverkning av lokalproducerad och klimatsmart mat, vilket också skulle bidra till fler arbetstillfällen.

- Vi kommer att se vattenbruk i tätort och på landsbygd. I stor skala och i liten. Främst i sötvatten när det gäller fisk, men vi kommer också se alltmer odling av till exempel tång och mollusker i havet, spår han.

Claes Lundberg berättar om, Smögenlax Aquacultures arbete med att utveckla fiskuppfödning i Kungshamn
Claes Lundberg berättar om, Smögenlax Aquacultures arbete med att utveckla fiskuppfödning i Kungshamn

Cirkulära affärsmöjligheter

På Smögenlax Aquaculture i Kungshamn, som var den andra anläggningen som besöktes den här dagen jobbar Claes Lundberg.

- Mina förhoppningar är att Sverige blir ledande inom hållbar, landbaserad fiskodling och de cirkulära affärsmöjligheter som finns runt detta inom exempelvis foder, säger han.

Smögenlax arbetar för att producera världens mest hållbara lax. Innan de skalar upp verksamheten genomför företaget tester i pilotskala inom projektet Aquacirkulär. Med hjälp av avancerad teknik följer man laxarnas liv på detaljnivå. Bland annat håller man koll på fiskens hälsa, hur den reagerar på olika foder samt på olika reningstekniker för att skapa god vattenkvalitet och nollutsläpp till den omgivande miljön.

Just foderfrågan är intressant inför att vattenbruket spås växa.

- Vi och våra samverkansparter har tagit fram ett proteinkoncentrat från vall, som vi vill undersöka om det kan användas som fiskfoder. Därför är vi med idag, berättar Agnes  Falkenberg Brolin, från Agroväst och projektledare för Green Valleys.

- Jag är så glad att jag hade möjlighet att åka med på det här studiebesöket, säger Gunnar Philipsson,  köttdjursbonde från Resö som ser en möjlighet att nyttja spillvärme och andra restprodukter från fiskuppfödning i sin verksamhet.

Är du intresserad av vattenbruk?

Emelie Hennström

Projektledare Blå bioekonomi

Elsa Fries

Projektledare Blå bioekonomi