Satsning för att göra Sverige ledande inom vattenbruk på land

Ett stort projekt är nu igång med att skapa förutsättningar för en testbädd som ska bli en språngbräda för nya spännande bolag som utvecklar produkter från havets resurser. Syftet är att möta framtida behov av näringsriktiga livsmedel, biobaserade material och andra produkter. 

Vi är inne i ett systemskifte som innebär att vattenbruk oftare kommer att bedrivas på land. Därför behövs en testbädd för utveckling och verifiering av nya odlingsmetoder, arter och teknologier för vidareförädling av biomassa. Projektet ”Testbädd för storskaligt landvattenbruk” lägger grunden för en avancerad testbädd för ett smart, hållbart och cirkulärt vattenbruk.  

- Det händer så otroligt mycket på det här området. Ska vi få detta att växlas upp i större skala, så behöver vi verkligen testbäddar för att verifiera teknik, fiskens välmående och systemen, säger Lillemor Lindberg, innovationsledare på Innovatum Science Park.

Från alger till fisk och ryggradslösa djur

Testbädden som nu designas ska göra det möjligt att genomföra avancerade tester för att odla och hålla olika arter av vattenlevande organismer, till exempel fisk, ryggradslösa djur och alger.  

- Vi har en växande världsbefolkning som behöver näringsriktig och bra mat. Sjömat är en möjlighet. Det handlar inte bara om fisk, utan det finns många andra organismer i havet vi kan använda. Alger till exempel finns ett ökat intresse för. Liksom ryggradslösa djur som sjöborrar, sjögurkor och musslor, säger Kristina Snuttan Sundell, professor på Göteborgs universitet. 

Digital testbäddstvilling

Fokus ligger på tester i saltvatten i så kallade RAS-anläggningar - Recirculating Aquaculture Systems. I ett sådant system cirkuleras vatten och andra resurser och därför utformas anläggningen för att kunna testa även t.ex. vattenrening, automation, konstruktionsmaterial och nyttjandet av restprodukter i slutna cirkulära system. I slutna, recirkulerande anläggningar kan man ha god kontroll över processen och optimera miljön för såväl de odlade organismerna, som utbytet mellan anläggningen och den omgivande miljön.  Testmiljön ska bli snabbfotad och flexibel med mindre enheter och samtidigt kunna köra större tester över längre tid.   

- Vi ska återskapa det man fysiskt jobbar med i en digital bild, som möjliggör att man kan analysera datan från testbädden. Den digitala testbädden kan man sedan använda för att simulera framtidens tester, säger Peter Karlsson, Strategic Account Manager på Siemens. 

Välkomnar blivande användare

Projektet söker i detta skede fler organisationer och företag som vill delta i uppbyggnaden av testbädden. 

- Ja vi välkomnar fler, från möjliga användare, till leverantörer och finansiärer att höra av sig för att samverka kring uppbyggnad och affärsmodeller. Det är bara att höra av sig, säger projektledare Julia Skälegård från Sotenäs kommun. 

Testbädd för storskaligt vattenbruk

Vill du veta mer? Kontakta:

Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Blå bioekonomi