AkvaCirkulär

Regnbågslax som simmar under vattnet

I projektet AkvaCirkulär - akvatiska cirkulära system för hållbar matproduktion, arbetar vi med forskning och utveckling av ett system för odling av fisk i saltvatten och kalla temperaturer.

Systemet innebär att vattnet i anläggningen renas genom en serie av filter och recirkuleras, vilket förhindrar läckage av näringsämnen till havet. Samtidigt kan fiskens vattenkvalitet och livsbetingelser kontrolleras mycket noggrant vilket ger en god djurvälfärd och en slutprodukt av mycket hög kvalitet.

Projektets mål är att säkerställa ett koncept av ett recirkulerande slutet system för en marknadsintroduktion.

Denna typ av fiskodling kommer att främja hållbar användning av resurser inom vattenbruk och är nyskapande för framtida fiskodling på land. Projektets resultat skulle kunna ligga till grund för framtida försäljning av hela system både i Sverige och utomlands.

Kort om projektet

ProjektparterGöteborgs universitet, Innovatums Science Park, IVL, Smögenlax AB, Swedish Algae Factory AB, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Projekttid2020-03-31 – 2026-12-30
FinansiärFamiljen Kamprads stiftelse

Kontakt

Lillemor Lindberg, Innovatum Science Park

Lillemor Lindberg

Innovationsledare Blå bioekonomi

Parter i projektet

Göteborgs universitet logo
Innovatum Science Park logotyp
Smogenlax_logo
SLO logo
IVL_English_Logo
Logo-Swedish-Algae-Factory

Projektet finansieras av

Familjen Kamprad logo