S2C

S2C är ett EU-finansierat Interregprojekt med målet att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska uppföras. Projektet vill höja kunskapsnivån och förändra attityden kring att bygga hållbart.

Med utgångspunkt i ett pilotprojekt i varje land utvecklar S2C redskap och modeller om hur offentliga aktörer ska göra för att få så mycket hållbarhet, energieffektivitet och cirkularitet som möjligt för pengarna. Det svenska pilotprojektet är förskolan Hoppet som byggs av Göteborgs Stad.

Projektet kommer bland annat att titta på design, val av byggmaterial, byggarbetsplatsens utformning och drift av byggnaden. Modeller och erfarenheter från projektet ska kunna användas av offentliga aktörer för att driva utvecklingen framåt.

Sveriges pilotprojekt är förskolan Hoppet. Hoppet är ett konkret initiativ för att stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande. Första målet är att bygga en förskola med fossilfria material och metoder – från råvaruuttag till byggarbetsplats och drift. Hoppet hade byggstart i september 2020 på Backa kyrkogata i Göteborg. Här kan du läsa mer om Hoppet.

Läs mer om projektet S2C och ta del av de kunskapspaket som tagits fram.

Kort om projektet

Vår rollDelprojektledare
Projekttid2019-10-01 - 2022-09-30
PartnersAalborg kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Universitetet i Agder
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Nordjylland (NBE)
Hjørring Kommune
Göteborgs stad
Alexandersoninstitutet
Energikontor Väst

Kontakt

Peter Berg, Innovatum Science Park

Peter Berg

Innovationsledare Förnybar energi

Projektet finansieras av

VGR logo