Historiskt tillverkningsföretag mot ökad automation

Svetsloppor i mörker

AnVa KSGs verksamhet utgörs av legotillverkning åt kunder inom verkstadsindustrin. De har sina rötter i Nohab Industrier som var det första företaget på det vi idag kallar Innovatumområdet. Tomas Wahlberg, VD på AnVa KSG, ser partnerskapet i Produktionstekniskt Centrum (PTC) som en väg till ökad automation i verksamheten.

- Vi är ett tillverkande företag och vår verkstad kan delas in i tre delar där en del jobbar med större svetsade konstruktioner i plåt. I en annan del tillverkar vi rörsystem där mycket är i rostfria material, och en tredje del sysslar med maskinbearbetning. Våra största kunder finns inom gasturbinindustri och vi levererar exempelvis mycket till Siemens Energy i Finspång.

Det nuvarande företaget är en sammanslagning av KSG AB som tidigare låg i Surte, och resterna av Nohab Industrier. Nohab Industrier var det första företaget på Innovatumområdet på tidigt 1900-tal.

– Vi finns nu i samma lokaler som Nohab har verkat i sen många år, där det finns en historik tillbaka till tillverkningen av ånglok för över hundra år sedan.

Innovatum Science Parks VD Martin Wänblom tillsammans med Tomas Wahlberg, VD på AnVa KSG.
Innovatum Science Parks VD Martin Wänblom tillsammans med Tomas Wahlberg, VD på AnVa KSG.

Vill bidra till svensk industris konkurrenskraft

AnVa KSG ingår i en privatägd företagsgrupp om ca tio företag med säte i Västerås. Gruppens motto är att bidra till svensk industris konkurrenskraft i världen genom pålitliga leveranser av komponenter i hög kvalitet. Tomas menar att medlemskap i PTC kan ge ökad möjlighet för AnVa KSG att utveckla sin verksamhet för att kunna leva vidare som företag på lång sikt.

– Min uppfattning är att samarbetet stärker företag i regionen då jag anser att tillverkningen i Sverige är konkurrenskraftig. Mycket kunskap finns inbyggt i personal och våra företag, men vi behöver vidareförädla den kunskapen och PTC är ett bra verktyg för detta. Vi hoppas kunna bidra med den kunskap vi har men även kunna få tag i kunskap vi saknar, exempelvis för att kunna öka automatiseringsgraden i vår nuvarande verksamhet.

Vart ser ni er om 10 år?
– Om 10 år tror jag digitalisering och automatisering kommer påverka oss i stor utsträckning. Jag hoppas att vi kan utveckla våra affärer så bra att vi klarar att öka den tillverkande verksamheten och min bedömning är att det då krävs att vi hänger med i moderniserad teknik. Även framtidens energisystem kommer att behöva tillverkade komponenter, och om 10 år tror jag att AnVa KSG är med som leverantör hos fler kunder och med mer komponenter än idag.