”Tillsammans kan vi utveckla tillverkningsindustrin”

Ann-Charlotte Karlsson, IUC Väst

IUC Väst är företagsnätverket som jobbar för ett livskraftigt Fyrbodal där de tillverkande industriföretagen är konkurrenskraftiga och har en god tillväxt. De är huvudpart i Produktionstekniskt Centrum (PTC) och vi har träffat Ann-Charlotte Karlsson, industriell utvecklare och kommunikatör på IUC Väst.

– Vi arbetar brett inom olika områden med företag i många branscher. Några områden där vi gör nytta är inom digitalisering, automation och robotisering, produktionseffektivisering samt kompetensförsörjning, berättar Ann-Charlotte.

IUC Väst stöttar företag med kompetensutveckling, bland annat genom att anordna utbildningar. Genom ett samarbete med Högskolan Väst genomför de en Lean-utbildning och de arbetar även med nätverk via sina fokusgrupper inom flera olika intresseområden.

– Med olika verktyg tar vi fram företagens utvecklingsbehov, matchar dem med rätt insatser och coachar företaget under vägen. Det kan vara allt från kompetensutveckling från oss på IUC Väst till hjälp och stöd hos Almi eller en expert som kommer från RISE.

Ser en ljus framtid tillsammans med PTC

Då IUC Väst sitter vägg i vägg med PTC har ett samarbete varit naturligt under flera år. De har till exempel arrangerat studiebesök för fokusgrupper och företag och även varit med och arrangerat Automationsdagen.

– Genom att vara part i PTC vill vi lyfta in de små och medelstora företagens behov. Med de möjligheter och samarbeten som finns i PTC kan de vidareutveckla sina verksamheter och därmed bli mer konkurrenskraftiga, förklarar Ann-Charlotte.

– Tillsammans kan vi hjälpas åt att utveckla vår tillverkningsindustri. Med vårt goda kontaktnät till företag inom industribranschen och samarbetet med övriga PTC-parter ser vi en ljus framtid tillsammans med PTC med fler demonstratorer som små och medelstora företag kan ta del av.

Vill hjälpa företag att lyfta blicken

På frågan om vilka utmaningar som finns inom branschen menar Ann-Charlotte att små och medelstora företag är mycket viktiga för regionens och Sveriges ekonomi och sysselsättning.

– För många företag är det en utmaning att få tiden att räcka till. De släcker bränder här och nu och då vill vi vara där för att hjälpa dem att lyfta blicken. Det strategiska arbetet är avgörande för att de ska ha en förmåga att ställa om och vara uthålliga.

– Genom att ta tillvara den kompetens som finns inom arbetsgruppen och göra en översikt av vad som saknas, kan företaget kompetensutveckla för att möta framtida utmaningar. Då blir företaget också hållbart över tid.

Coronapandemin är något som har haft en stor påverkan på både enskilda företag och näringslivet i stort. IUC Väst har under denna tid fortsatt att arbeta för att stötta företagen.

– Vi finns här för företagen. Även om vi inte kunnat besöka dem fysiskt, har vi stöttat och coachat i allt från lean-frågor till hur man genomför säljsamtal digitalt.

Om 10 år är målet för IUC Väst att vara den naturliga parten för Fyrbodals industri, dit företag vänder sig när de ser ett behov i sin verksamhet och får stöttning att kunna göra det de kan bäst.