Framtiden 3D-printas i Trollhättan – PTC en drivkraft för GKN Aerospace storsatsning  

GKN Aerospace investerar i en ny fabrik för additiv tillverkning i Trollhättan, och en del av framgången kan tillskrivas det innovativa samarbetet inom Produktionstekniskt Centrum (PTC). Genom att vara en del av PTC:s dynamiska och forskningsintensiva miljö har GKN Aerospace kunnat utveckla och testa avancerade metoder för att utveckla morgondagens flygindustri.

– Teknologin som utvecklats i innovationsmiljön på PTC är nu redo att ”flyga”. Det är en fantastisk resa som genomförts med kompetensutveckling, teknologiutveckling och innovation i denna unika miljö där både akademi, industri och myndigheter samverkat för att mogna teknologin till rätt nivå för att fatta beslutet om denna stora investering på GKN Aerospace i Trollhättan, säger Henrik Runnemalm, Vice president Global Technology Center på GKN Aerospace.

Henrik Runnemalm, Vice president Global Technology Center på GKN Aerospace.
Henrik Runnemalm, Vice president Global Technology Center på GKN Aerospace.

Investering i framtidens hållbara flyg

Samarbetet har inte bara accelererat utvecklingen av GKN Aerospace teknologiska kapacitet utan också stärkt Trollhättans roll som en ledande plats för teknologisk innovation. Nu satsar GKN Aerospace 600 miljoner kronor på att industrialisera additiv tillverkning i staden.

–Det är häftigt att vi har ca 100 personer bara i Trollhättan på PTC som forskar inom flygplansteknik och kring hur vi ska kunna flyga hållbart i framtiden säger Caroline Beaufoy, kommunikationsansvarig på GKN Aerospace.

Caroline Beaufoy, kommunikationsansvarig, GKN Aerospace.
Caroline Beaufoy, kommunikationsansvarig, GKN Aerospace.

Kvitto på god samverkan

Den nya satsningen på additiv tillverkning förväntas inte bara stärka GKN Aerospace konkurrenskraft utan också bidra till tillväxt och sysselsättning. Detta är ett tydligt exempel på hur samverkan inom PTC kan driva fram banbrytande innovationer och stärka industrins framtidspotential.

– Satsningen är ett fantastiskt kvitto på att Produktionstekniskt Centrum skapar förutsättningar för utveckling av banbrytande teknologi som på allvar kan minska industrins klimatavtryck och stärka svensk konkurrenskraft säger Linda Bohlin Trajkovski, vd på Innovatum Science Park.

Fabriken klar under 2024

Arbetet med fabriken i Trollhättan är i full gång och inledningsvis kommer GKN Aerospace att använda sig av befintliga lokaler på det egna området där anläggningen beräknas tas i drift under 2024. På sikt ska satsningen växa till fullskalig produktion.

– Det är viktigt att konstatera att vi bara är i början av denna resa. Metoder och tekniker för additiv tillverkning kommer möjliggöra helt nya tekniska lösningar och hjälpa oss att öka produkternas funktion samtidigt som vi minimerar miljöpåverkan från de produkter som vi säljer på den globala marknaden. Vi har redan nu identifierat nya områden som vi vill utveckla för att möjliggöra ytterligare expansion av detta område, säger Henrik Runnemalm.

Om Produktionstekniskt Centrum

PTC drivs av huvudparterna Innovatum Science Park, Högskolan Väst, GKN Aerospace, IUC Väst samt Swerim tillsammans med ytterligare elva parter.

Är en test & demomiljö för utveckling av produktions- och tillverkningsmetoder för tillverkningsindustrin med fokus på additiv tillverkning, svetsning, automation, oförstörande provning , termisk sprutning och kompositmaterial.

PTC är ett initiativ för att öka innovationskapaciteten, bygga robusta värdekedjor och ge företag tillgång till avancerad utrustning. Innovationsmiljön ger även tillverkande startups en utvecklingsmiljö för nästa generations produkter.

Hemsida produktionsteknisktcentrum.se

Vill du veta mer, kontakta:

Linda Bohlin Trajkovski, Innovatum Science Park

Linda Bohlin Trajkovski

CEO