PTC Live – för nya lösningar och affärsmöjligheter

Produktionstekniskt centrum (PTC) har startat en serie frukostträffar med föreläsningar och diskussioner kring intressanta och aktuella ämnen som elektrifiering, digitalisering och cirkulära affärsmodeller.

PTC är ett nätverk och en mötesplats där företag och akademi samarbetar med syfte att utveckla teknik och metoder, öka och attrahera kompetens, utveckla produktionstekniska lösningar och skapa nya affärsmöjligheter.

Boel Ekergård, forskare vid Högskolan Väst, berättade tillsammans med Magnus Johansson från Elbil Sverige, om de olika typer av elmotorer som finns för drivning av elbilar.
Boel Ekergård, forskare vid Högskolan Väst, berättade tillsammans med Magnus Johansson från Elbil Sverige, om de olika typer av elmotorer som finns för drivning av elbilar.

Nätverk och nya samarbetsparter

En viktig del av nätverket är att få möjlighet att träffa varandra för att utbyta erfarenheter och hitta möjligheter till samarbete. För att främja detta startades under hösten 2022 frukostträffar under namnet PTC Live. Intresset har varit stort vid de två tillfällen som hållits och frukostträffarna, som riktar sig till PTC:s parter och andra företag som är intresserade och kommer att fortsätta månadsvis under 2023.

PTC drivs av huvudparterna Innovatum Science Park, Högskolan Väst, GKN Aerospace, Swerim och IUC Väst och 16 företag är aktiva parter.

- Den främsta behållningen är just nätverkandet och att hitta nya samarbetsparter och vi är öppna för förslag på ämnen att ta upp i det här forumet, säger Tommy Christensen, innovationsledare Hållbar industri och verksamhetsledare för PTC.

Vid nästa PTC Live den 17 januari, kommer Lars Walter, professor i arbetsintegrerat lärande med inriktning mot industrins digitalisering, att berätta om en del av de utmaningar som industrin står inför och om möjligheter som uppstår.


Johan Dahlström, forskare vid Högskolan Väst, berättade om olika typer av batterier, hur de produceras och hur de kan återanvändas respektive återvinnas.
Johan Dahlström, forskare vid Högskolan Väst, berättade om olika typer av batterier, hur de produceras och hur de kan återanvändas respektive återvinnas.