Aerospace Cluster Sweden

Moln sedda från ett flygplan

Ingen farkost lyfter av sig självt. Det gör inte särskilt många företag heller - vi tror att framgång handlar om samverkan. Vi vill inte bara följa den spännande utveckling som pågår inom flyg och rymd – vi vill leda den, tillsammans.

Aerospace Cluster Sweden är en bro mellan forskning, företag och verksamheter inom flyg och rymd. I vårt mångsidiga nätverk möts skruvtillverkare, beräkningstekniker, innovatörer, flygoperatörer och rymdforskare.

Du erbjuds en plats i ett aktivt nätverk med tätt återkommande tillfällen för personliga möten. Du och ditt företag får del i forsknings- och utvecklingsprojekt, tillgång till rapporter och statistik, inbjudningar till nätverksaktiviteter, konferenser och seminarier och möjlighet att exponera företagets varumärke vid konferenser, mässor och andra marknadsförande sammanhang.

Kort om nätverket

Hemsidahttps://aerospaceclustersweden.com/
För vem?Aerospace Cluster Sweden är till för alla som är professionellt engagerade inom flyg- och rymdbranschen.
Hur blir jag medlem?Kontakta oss

Kontakt

Leif Johansson, Innovatum Science Park

Leif Johansson

Innovationsledare Hållbar industri