Space Success for West Sweden

Satellitbild på jorden

Målet med projektet är att skapa nya rymdstartups som nyttjar rymdtekniska lösningar för att lösa problem på jorden (downstream), eller startups med lösningar som kan användas i rymden (upstream).

Projektet ska också bidra till:

  • Att viktig och tillgänglig rymddata och rymdteknologi som finns framtaget idag ska komma samhället till nytta
  • Att skarpa verktyg för att stödja innovation och entreprenörskap kring rymden som saknas idag ska utvecklas
  • Ökade möjligheter för att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter

Förväntade effekter på lång sikt
Projektet har initierat skapandet av en ny tillväxtindustri inom rymdteknik i Västsverige. Regionens och Sveriges internationella attraktionskraft stärks inom hightech och rymdindustri. Rymd är ett svenskt styrkeområde som ger ökade exportintäkter till Västsverige och svenska bolag.

Kort om projektet

Vår rollProjektägare
Projekttid 2017-09-01 – 2020-12-31

Projektet finansieras av

i samarbete med tillväxtverket logo
VGR logo
EU logo