21 miljoner till en hållbar framtid för flyg- och verkstadsindustrin

Produktionstekniskt centrum sett från ovan med robotar och människor i rörelse

Flyg- och verkstadsindustrin vill ta klivet in i en mer hållbar framtid. Därför satsar Västra Götalandsregionen nu 21 miljoner på projektet Springboard som ska ge regionens tillverkningsföretag förutsättningar att ställa om. Satsningen sker inom ramarna för test- och demomiljön Produktionstekniskt centrum (PTC) på Innovatumområdet i Trollhättan.

Såväl inom flyg- som verkstadsindustrin finns idag stort intresse av att bidra till en mer hållbar utveckling. I en första etapp av projektet Springboard kommer PTC att uppgraderas för att möta företagens behov. Ambitionen är att skapa förutsättningar för utveckling av nya tillverkningsmetoder som bland annat kan möjliggöra lättare flygplan, nya framdrivningssystem och användande av förnybara bränslen.

– Satsningen i Springboard ger oss tillsammans med våra projektparter ökade möjligheter att ta en större roll i utvecklingen av framtidens fossilfria flyg, säger Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace Engines.

Bidrar till hållbar utveckling inom flera branscher

Projektet bygger vidare på de tidigare satsningar som har gjorts i PTC:s infrastruktur i form av lokaler och utrustning. Satsningen linjerar också med det samförståndsavtal som tecknades mellan EUs Clean Sky och Västra Götalandsregionen redan 2016, för ett europeiskt samarbete kring en mer hållbar flygindustri.

– Denna typ av initiativ ligger helt i linje med de satsningar Västra Götalandsregionen vill se inom valda specialiseringsområden som hållbar produktion och hållbara transporter, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionsutvecklingsnämnden.

Victor Blom, projektledare på Innovatum Science Park, ser även att projektet kan bidra till en hållbar utveckling inom fler branscher än flygindustrin.

– PTC är en av de mest tongivande arenorna gällande forskning och utveckling kring avancerade tillverkningsmetoder, och bidrar till att stärka regionens företag. Detta projekt drivs till stor del av behoven kring hållbart flyg, men vi ser även synergieffekter till tillverkning inom andra områden och företag som behöver utveckla sina verksamheter eller kan bidra till utvecklingen med sina idéer.

Redan idag är ett femtontal företag och organisationer medlemmar i PTC, och genom uppgraderingen av arenan är förhoppningen att kunna attrahera flera nya aktörer som vill vara med och utveckla tillverkningsindustrin. Den innovativa miljö som skapas när stora och små företag möts tillsammans med både högskola och forskningsinstitut utgör en grogrund för nya affärsidéer, konkurrenskraft och tillväxt. Förutom uppgradering och nyanskaffning av utrustning kommer det inom ramen för projektet att arrangeras aktiviteter för att ta fram en verksamhetsmodell för det framtida PTC och förbereda för de resterande delarna av Springboard.

Utrustning för miljoner blir tillgänglig

Springboard 1 är budgeterat till totalt 27 miljoner kronor och projektparter är Innovatum Science Park, GKN, Högskolan Väst, Kraftstaden och RISE, och förutom projektparterna kommer även fler företag och organisationer delta i själva genomförandet. I samband med projektet kommer också Högskolan Väst att tillgängliggöra utrustning till ett totalt värde av ca 15 miljoner kronor. Den utrustning som kommer att finnas tillgänglig på PTC inom ramen för projektet är i första hand lämpad för produktion och kvalitetssäkring av komponenter i kompositmaterial eller produkter i metall tillverkade med 3D-printning.

Om projektet

Springboard är ett initiativ i tre delar som kommer pågå under tre år (november 2020 – oktober 2023). Springboard 1 är den första fristående delen.

Projekttidnovember 2020 – oktober 2021
Projektbudget27 miljoner
ParterInnovatum Science Park, GKN, Högskolan Väst, Kraftstaden och RISE
FinansiärerVästra Götalandsregionen, GKN, Kraftstaden, RISE, Högskolan Väst

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Victor Blom

Victor Blom

Projektledare Hållbar industri