Använder uråldrig teknik för en mer hållbar byggbransch

En föreläsning om KL-trä födde idén till Woodbe och en workshop i Tillverka i Trä blev startskottet för flera värdefulla samarbeten. John Elwin Segolsson och Filip Palosaari, grundare av Woodbe, berättar om sin resa.

Historien om Woodbe startade 2016, när John och Filip började sina ingenjörsstudier vid Karlstad Universitet. De blev vänner och under studietiden utvecklades en vilja att bidra till en mer hållbar byggbransch. När Lars Atterfors, träbyggnadsexpert och medlem i Tillverka i Trä, höll en föreläsning om KL-trä på universitetet bestämde sig John och Filip för att titta närmare på infästningar av KL-trä i sitt examensarbete.

– Vi såg att det gick åt mycket spik och skruv vid infästningar och började fundera på hur vi skulle kunna effektivisera den processen, berättar John. Vi ställde oss frågan hur man gjorde förr i tiden – det finns timmerstugor och kyrkor som har stått stadigt i flera hundra år. Varför inte använda den tekniken?

De började fundera på hur man skulle kunna skapa en modern fingerskarvning, och när de märkte hur stort intresset var på marknaden föddes idén om Woodbe.

– När vi pratade med människor i branschen märkte vi hur stort intresset och drivet var, vilket var väldigt inspirerande för oss, säger John. På så sätt kom idén att starta företaget naturligt efter examensarbetet.

”Vi har alla ett gemensamt mål”

Under vårt samtal återkommer John och Filip till Tillverka i Trä flera gånger. Förutom Lars Atterfors har även Jonas Fred Hell, vd på Fridh & Hell’s Bygg och en aktiv part i Tillverka i Trä-nätverket, fungerat som rådgivare och bollplank för Woodbe sedan starten. I höstas gav de John och Filip tips om att delta i en workshop om KL-trä som Tillverka i Trä arrangerade på Innovatum Science Park, där Woodbe kom att knyta ännu fler viktiga kontakter.

– Det var en väldigt intressant workshop där vi bland annat träffade P-O Jansson från POJI. P-O har varit väldigt värdefull för oss, då vi bland annat fått möjligheten att jobba från hans kontor i Karlstad och vi påbörjade nyligen ett samarbete för att undersöka hur man kan foga samman industriellt tillverkade trämoduler med hjälp av BiteLock.

Under workshopen på Innovatum Science Park fick Woodbe även kontakt med Lars Blomqvist från RISE, och tillsammans har de ansökt om finansiellt stöd för att verifiera och undersöka BiteLock-systemet ytterligare. Efter att ha hållit kontakten med Tommy Christensen, projektledare på Innovatum Science Park och Tillverka i trä, och deltagit på webbinariet En framtid byggd i trä som hölls i januari 2021 tog de beslutet att gå med i nätverket.

– Vi insåg att flera av våra viktigaste kontakter är med i Tillverka i Trä och att det är tack vare nätverket vi fått dessa kontakter. Drivet och viljan att utvecklas i nätverket gör att det verkligen är något vi vill vara en del av, säger Filip. Det är imponerande att se så många företag hjälpa varandra för att branschen ska framåt och att vi alla har ett gemensamt mål.

Woodbes system BiteLock.
Woodbes system BiteLock.

Vill spara tid och förbättra ergonomi och arbetsmiljö

Woodbe har nu skickat in en patentansökan för systemet BiteLock, som används för att konstruera byggstommar med hög precision och skapa en bra bärförmåga, samtidigt som det gör det möjligt att undvika mekaniska förbindelser i metall. Med en CNC-maskin fräser man ut spår i ändarna på KLT-elementen, som sedan kan fogas ihop som ett självlåsande pussel.

– Om vi i stället för att skruva kan bygga likt lego sparas mycket tid, förklarar Filip. Dessutom är arbetsmiljö en stor fråga för byggbranschen idag, där till exempel snickare ofta får ryggproblem när de blir äldre. Vår vision är att kunna spara tid, förbättra ergonomin och arbetsmiljön för byggarbetare samtidigt som vi utvecklar det industriella byggandet och bidrar till ökad hållbarhet.

– Mycket av detta går hand i hand, fortsätter John. Om vi kan ta bort stora mängder metall ur byggen blir det mer hållbart. BiteLock gör det också möjligt att plocka isär stommen och flytta den, vilket bidrar till ökat återbruk.

Nästa steg för Woodbe är att testa sin produkt i större skala genom att göra en referensbyggnad.

–  Än så länge har vi utvecklat våra system i mindre skala, avslutar Filip. Nu vill vi prova det i större skala och bygga en referensbyggnad. Tillsammans med aktörerna i Tillverka i Trä vill vi lära oss av varandra och prova nya metoder, och vi skulle gärna se att något av företagen vill vara med oss i byggnationen av referensbyggnaden.

Tillverka i Trä

Tillverka i Trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin. Projektet tar vara på den kompetens som finns inom produktion, automation och digitala system så att företag som jobbar med trähusbyggnation, inredning och design ska kunna utvecklas, med nya lösningar och smartare processer.

www.tillverkaitra.se