”Ett fantastiskt forum för sjömatsbranschen” 

Göteborgs fiskeauktions monter på Nordic Seafood Summit

 Nordic Seafood Summit, den första mässan att samla sjömatsaktörer från hela värdekedjan, gav mersmak.
– Reaktionerna från deltagarna har varit väldigt positiva. Mässan fyllde ett stort behov och var ett fantastiskt forum att mötas i säger Susanne Ekstedt, innovationsledare på Innovatum Science Park, som medarrangerade mässan.  

Nordic Seafood Summit pågick under två dagar på Waterfront i Stockholm och besöktes av representanter för sjömatsbranschens samtliga aktörer – från fiskare och odlare till grossister, förädlingsindustri, handel, restaurang, forskare, beslutsfattare och myndigheter.   

– Vi är mycket nöjda. Det är en bra mötesplats med en jämn ström av kunder och vi har fått såväl nya kundprojekt som bra kontakter, säger Veronica Apelquist och Roger Karlsson från BD Fisk. 

Totalt samlade mässan ett fyrtiotal utställare och många besökare, det hölls panelsamtal om allt från fiskepolitik till miljömärkning, spännande föredrag om framtidssatsningar i branschen och en lång rad företagspitchar. 

– Folk är verkligen öppna för att lyssna på vad vi gör och hitta sätt att samverka, säger grundaren av Blue Lobster, en logistiklösning för sjömat, Christine Hebert. 

 Nordic Seafood Summit 2024 arrangeras i januari och kommer att ta plats på Eriksberg, i Göteborg. 

– Vi är redan igång med planeringen och intresset för nästa års mässa är stort, många företag har hört av sig och vill medverka och vi ser fram emot att utveckla konceptet ytterligare, säger Susanne Ekstedt. 

Vill du veta mer om Nordic Seafood Summit?

Susanne Ekstedt

Susanne Ekstedt

Innovationsledare Blå bioekonomi