Läge för win-win-win på energiområdet

Samverkan mellan industri, samhälle och akademi blir allt viktigare för att leda innovation och skapa hållbar utveckling. Det menar Magnus Kuschel, ny i rollen som innovationsledare inom energi.

– Vi har en mycket spännande tid framför oss och det finns ett antal områden där kraftsamling behövs. Fossilfri elektrifiering, digitalisering och cirkulära affärsmodeller är exempel som kan bidra till en önskvärd omställning. Samtidigt finns komplexa utmaningar. Jag ser fram mot att vara med och driva samverkan som genererar mervärde, säger Magnus som är nyrekryterad innovationsledare på Energikontor Väst, en del av Innovatum Science Park.

Digitalisering en nyckelfaktor

I rollen som innovationsledare kommer Magnus bland annat att arbeta för att koppla ihop bolag, akademi, organisationer och aktörer inom den offentliga sektorn och civilsamhället. Målsättningen är att skapa nytta genom mer utrymme för bra idéer, spännande innovativa samverkansprojekt och nätverk som ger effekt på både lokal och regional nivå. Med globala perspektiv finns även möjlighet att skala upp industriell teknik till framgångsrika lösningar.

– Att våga tänka nytt och få hjälp på vägen leder till hållbar utveckling. Vi kan koppla samman - och med innovativ industriell tillämpning - gynna näringsliv, samhälle och miljö. Det är läge för win-win-win.

Läs mer

Hela intervjun med Magnus Kuschel på Energikontor Väst