Framtidens fabrik - infrastruktur

Utvecklar test- och demomiljön PTC för industrins behov

Projektet Infrastruktur Framtidens fabrik, är första steget i satsningen Framtidens fabrik som initierats av Innovatum Science Park och GKN Aerospace. Syftet är att ytterligare stärka Produktionstekniskt Centrum (PTC) inom områdena uppkopplad industri, additiv tillverkning (AM) i metall och oförstörande provning (OFP). Projektet utökar också PTCs befintliga tillverkningsprocesser med automatiserad kompositproduktion.

Genom projektet kommer vi att förbereda lokaler och organisation för utbyggnad av PTC i Trollhättan och installera specifika utrustningar för automatiserad kompositproduktion och additiv tillverkning i metall.

Arbetspaketen i projektet är:

 • Organisation och kommunikation, för att utveckla hur PTC organiseras och kommuniceras.
 • Lokaler, för att utöka PTCs verkstadsyta med ca 600m2 för utveckling av tillverkningsmetoder kopplade till tillverkning av kompositdetaljer. Vidare syftar arbetspaketet till att identifiera och åtgärda andra gemensamma problem inom PTCs lokaler.
 • Behovsinventering, för att öka förståelsen och kunskapen om industrins behov av test och demo inom områdena:
  • Oförstörande provning och beröringsfri mätning
  • Produktion av kompositdetaljer
  • Additiv tillverkning av metaller
  • Digitala hjälpmedel och system inom tillverkningsindustri
 • Test och demo, för att installera och testa den utrustning som tillkommer under projektet relaterad till automatiserad kompositproduktion och additiv tillverkning i metall.

Parter i projektet

Innovatum Science Park
GKN Aerospace
Swerim
RISE Sicomp
Kraftstaden Fastigheter

Finansiärer

GKN logo
Kraftstaden fastigheter logotyp
Swerim logo
RISE logotyp

Kontakt

Leif Johansson, Innovatum Science Park

Leif Johansson

Innovationsledare Hållbar industri