Skapar framtidens smarta fabriker

Martin Wänblom, VD på Innovatum Science Park tillsammans med Daniel Johansson, VD på Empir Industry.

Empir Industry är Uddevallaföretaget som bygger mjukvara för smarta fabriker och en sömlös samvaro mellan människa och maskin. De har länge haft kontakt med Produktionstekniskt Centrum (PTC) på olika sätt och tar nu steget att gå in som part.

– Vi ser fram emot att uppmärksamma och diskutera digitaliseringsfrågan med de andra parterna i PTC och ser ett stort värde i att vara en del av detta nätverk, säger Daniel Johansson, VD på Empir Industry.

Målet är att skapa smartare fabriker - fabriker som är uppkopplade, kommunicerar och hela tiden anpassar produktionen efter förutbestämda faktorer. Mjukvaran Empir MES skapar en digital vy av den fysiska produktionsprocessen, som sedan kan kommuniceras till operatörer och maskiner digitalt. Genom att digitalt följa produkternas förädling i alla steg i processen kan man tala om för såväl maskinen som operatören vad de ska göra och när. På detta sätt ökar både spårbarhet och kvalitetssäkring i alla steg i tillverkningen av produkter.

– Vi lägger fokus på hela system i stället för på enskilda celler, förklarar Daniel. Det räcker inte att cellen är smart – hela fabriken måste vara smart. En digital vy över processen som sker ute i fabriken ger en överblick som bidrar till att öka förståelsen och engagemanget bland medarbetarna.

Brinner för att hjälpa svensk industri finnas kvar i Sverige

Empir Industry startade som ett affärsområde inom Empirkoncernen 1999 och blev 2017 ett eget bolag. Kärnan för verksamheten har alltid varit industri, och idag består företaget av ett fyrtiotal specialister med spetskompetens inom områdena Industri 4.0 och IT för tillverkande industri.

Företaget verkar på en internationell marknad med kontor i Göteborg, Uddevalla, Trollhättan och Skövde. Daniel berättar att de från början har haft visionen att behålla den tillverkande industrin i Norden.

– Det pågår en generationsväxling inom industrin och digitaliseringen går snabbt framåt. Jag brinner för att hjälpa svensk industri att finnas kvar i Sverige och för att det ska vara möjligt måste man ha en vilja att utvecklas och jobba med digitalisering.

”Samverkan och samarbete är framtiden”

Empir Industry’s relation till Produktionstekniskt Centrum går långt tillbaka i tiden.

– Vi har sedan starten av PTC deltagit i olika projekt och seminarier, och när Tommy Christensen (projektledare på Innovatum Science Park, reds anm) började, fördjupades vår kontakt och vi kom närmare nätverket. Vi är även medlemmar i IUC Väst sedan några år tillbaka, och därför känns ett partnerskap i PTC väldigt naturligt. Vi ser fram emot att uppmärksamma och diskutera digitaliseringsfrågan med de andra parterna i PTC och ser ett stort värde i att vara en del av detta nätverk!

Nästa steg är att inte bara koppla ihop processen i en enskild fabrik, utan att koppla ihop flera fabriker.

– Inom 10 år kommer hela IT-världen att finnas i molnet, vilket ger stora möjligheter för att koppla ihop allt - maskiner, människor och fabriker. Detta medför dock stora risker gällande cybersäkerhet, och vi ser därför att just säkerhetsfrågor kommer vara ett stort fokus framöver.

Daniel poängterar även vikten av samarbete för att möta framtiden.

– Samverkan och samarbete är framtiden. Det går inte längre att säga ”det här kan jag själv” - man måste dela med sig av data, kunskap och lära sig av varandra. Idag kräver kunder att du kan samarbeta, vilket främjar förändring och utveckling. Vi upplever att Västsverige är mycket starka på just samarbete i många olika konstellationer och vill bidra till att utveckla dessa samarbeten ännu mer framöver.