Bemannar framtidens arbetslag med robot-kollegor

Henrik Lövetoft, REBL Industries och Martin Wänblom vd för Innovatums Science Park hälsar på varandra

REBL Industries är bemanningsbolaget för industrirobotar som kan ta hand om repetitiva och farliga arbetsmoment.

̶  Genom våra Rebl Workmates skapar vi framtidens arbetslag med både människor och robotar med stort fokus på arbetsmiljö, effektivitet och lönsamhet, säger bolagets VD, Henrik Lövetoft.

̶   På detta sätt kan våra kunder snabbt bemanna sin verksamhet med rätt resurs och kompetens utifrån säsongsvariationer, efterfrågan, sjukfrånvaro och konjunktursvängningar.

Det var genom klassiskt nätverkande som REBL kom i kontakt med Tommy Christensen på Innovatum som har varit en mycket uppskattad samarbetspartner och kontakt över lång tid.

̶   Det är otroligt roligt att ges möjlighet att bli en del av PTC där vi ser fram emot att vara med och driva kompetensutvecklingen kring flexibel och re-konfigurerbar automation i framkant. Vi ser i och med detta även fram emot framtida nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och kompetensöverföring där vi förhoppningsvis även kan utmana med nya tankar och idéer om hur automation kan konsumeras och hur industrirobotar kan samverka med människor på nya sätt.

Vill skapa långsiktiga konkurrensfördelar för regionen

Henrik Lövetoft betonar vikten av ett levande partnerskap där de aktivt kan dela med sig av sina erfarenheter och kompetenser.

̶  Jag ser medlemskapet som ett startskott på ett långsiktigt samarbete där vi hoppas kunna vara en aktiv del i att skapa en konkurrenskraftig region med fokus på hållbar, effektiv och lönsam produktion med människan i fokus. Exempelvis att bemanna repetitiva, monotona och farliga arbetsmoment med Rebl Workmate så att dagens operatörer kan fokusera på det som är viktigt och kompetensutvecklas inom områden som stärker industrin i sin helhet. Det ser vi som en grund i vårt erbjudande och att skapa långsiktiga konkurrensfördelar för regionen.

Inom bemanningsbranschen är REBL en relativt ny aktör där Henrik menar att industrier och företag i allmänhet behöver få upp ögonen och förstå möjligheterna i robotbemanning. Rebl Workmates kan frigöra arbetskraft, skapa en roligare arbetsmiljö och insikt i att automation inte behöver betyda stora investeringar med långa konsultprojekt.

̶ Våra robotkollegor är bra på att ha flera kompetenser samt att hantera och fatta rätt beslut utifrån våra kunders krav och önskemål på exempelvis kvalitet och processer i dynamiska situationer som ofta uppstår i samarbete med människor. Från ett större perspektiv följer våra Rebl Workmates väl framtidens kompetenskrav på att kunna hantera en högre grad artikelvariationer, små batcher och förflytta sig mellan arbetsuppgifter och stationer allt eftersom produktmixen ökar och produktlivscyklerna blir kortare.

Vart ser ni er inom 10 år?
̶  Då hoppas vi kunna blicka bakåt och se en förändring i flera branscher där rätt arbete utförs av rätt resurs, svarar Henrik Lövetoft. Såhär i Coronatider ser vi även att svensk industri behöver ställa om till mer lokala värdekedjor och produktion för att långsiktigt säkra produktion och leveranser till en global marknad. För fortsatt vara konkurrenskraftiga är jag övertygad att vi gemensamt behöver ta stora kliv i att automatisera arbetsuppgifter som idag utförs manuellt och investera mer i långsiktig kompetensutveckling. I detta är våra Rebl Workmates möjliggörare där vi förhoppningsvis är det ledande bemanningsbolaget till företagen i regionen.