”Vi vill finnas där företagen vill ha oss”

Delta med rödbrunt vatten

Swerim är ett ledande metallforskningsinstitut som bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt.
– Vår uppgift är att optimera prestanda och vara en länk mellan högskolor och industrin för att skapa utveckling med en vision om en fossilfri och cirkulär industri, berättar Joakim Hedegård från Swerim.

Genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser vill Swerim stärka industrins konkurrenskraft och bidra till att utveckla nya processer, material- och produktlösningar. Swerim har 190 medarbetare i Stockholm, Luleå och Lund och håller nu på att etablera sig i Trollhättan som ny part i Produktionstekniskt Centrum (PTC). Joakim har lång erfarenhet inom institutet och industrin. Redan under sin utbildning till civilingenjör på KTH inom Maskin- och fogningsteknik hörde han talas om PTC.

Joakim Hedegård, forskningskoordinator och forskare på Swerim
Joakim Hedegård, forskningskoordinator och forskare på Swerim

”Partnerskapet i PTC kommer väldigt lägligt för oss”

– Vi är mycket intresserade av nätverksarbete och att samla företagare med snarlika intressen i utvecklingsprojekt, och vi vill kunna öka vår industrinytta och samverkansförmåga genom att finnas på plats i Trollhättan. Vi ser Trollhättan och PTC som en intressant plats att driva forskningsprojekt och uppdrag på där vi gemensamt kan skapa resurser att hjälpa företag.

– Då vi är nyligen ombildade arbetar vi med att hitta nya samverkanspartners, vilket gör att partnerskapet i PTC kommer väldigt lägligt för oss. Idag har vi ett mycket bra samarbete med Högskolan Väst, Innovatum Science Park och GKN vilket vi gärna ser mer av. Det gör det naturligt för oss att vara en part i PTC och vi tror att samarbetet ger oss möjlighet att växa och bidra ännu mer.

Ser möjligheter att koppla in fler områden

Swerim ägs till 80 procent av svensk industri och till 20 procent av svenska staten via RISE (Research Institutes of Sweden). I dagsläget kommer främst de delar av Swerim som arbetar med produktionstekniker, sensorik och oförstörande provning att delta i PTC men det finns möjlighet att koppla in andra områden, som exempelvis avancerade metallografiska undersökningar och haveriutredningar.

– Det faktum att företagen är majoritetsägare är en styrka för oss då det gör oss mer flexibla. I min värld är företagens behov i fokus, vi är öppna för mycket och vill finnas där företagen vill ha oss.