Premiär för sjömatsmässan Nordic Seafood Summit

Den 19-20 januari arrangeras Nordic Seafood Summit på Waterfront i Stockholm. Det är den första mässan som samlar sjömatsnäringens hela värdekedja – från fiskare och odlare till grossist, förädling, dagligvaruhandel, restaurang samt beslutsfattare och myndigheter. Innovatum Science Park går in som samverkanspart.

- Vi vill vara med och skapa en infrastruktur för skandinavisk fisknäring där vi möjliggör bättre produkter, främjar fler samarbeten samt lyfter branschens utmaningar och möjligheter. En mötesplats som Nordic Seafood Summit ligger helt i linje med detta arbete, säger Joakim Petersen, VD på Finnvacum i Sverige, som är en av initiativtagarna bakom Nordic Seafood Summit.

Initiativet samlar den svenska och nordiska sjömatsbranschens aktörer, från under ytan till grytan. Mässan är en unik möjlighet för näringens aktörer att få en inblick i hela kedjans verklighet, utmaningar och möjligheter.

Stor potential i sjömat

- Målet är att det skapas mer affärer i hela värdekedjan, att man gemensamt får till snabbare lösningar som ger effekt. Det finns stor potential i sjömaten, särskilt mot bakgrund att vi behöver utveckla en mer hållbar livsmedelsproduktion och öka självförsörjningsgraden på livsmedel, säger Susanne Ekstedt, innovationsledare inom blå bioekonomi på Innovatum Science Park.

Mässan räknar med ett fyrtiotal utställare och ett stort antal besökare som kan ta del av läcker sjömat, information, tävlingar och panelsamtal. Panelerna kommer belysa utmaningar och hållbarhet utifrån såväl vildfångad som odlad fisk, men även övrig sjömat som till exempel alger och musslor. Men framför allt det som kanske är mässans viktigaste funktion, samtalen människor emellan.

Möta hållbarhetsutmaningar

- Vi som står bakom initiativet ser detta som en möjlighet att bjuda in till dialog och inspiration kring hur man gemensamt kan möta de hållbarhetsutmaningar som finns, och samtidigt skapa bättre ekonomiska förutsättningar för branschen som helhet, säger Peter Sjöholm, VD på Västkustfisk.

Nordic Seafood Summit kommer anordnas årligen med start i Stockholm, på Stockholm Waterfront den 19-20 januari, för att arrangeras i Göteborg 2024. Bakom arrangemanget står sjömatsnäringen representerade av bland andra Västkustfisk AB och Finnvacum i samverkan med Innovatum Science Park.


Susanne Ekstedt

Susanne Ekstedt

Innovationsledare Blå bioekonomi