Nordic Seafood Summit

Nordic Seafood Summit 2024. Bild på en person som talar på scenen.

Nordic Seafood Summit utvecklas som en mötesplats för hela sjömatsbranschen. Det finns stor potential i sjömat, särskilt mot bakgrund av att vi behöver en mer hållbar livsmedelsproduktion och öka självförsörjningsgraden på livsmedel.

Nordic Seafood Summit samlar hela värdekedjan, från fiskare och odlare till grossister, förädlingsindustri, handel, restaurang, forskare, beslutsfattare och myndigheter. Målsättningen är att eventet ska fokusera på gemenskap och framåtanda och på framtid snarare än dåtid och utveckla en plattform för dialog och inspiration kring hur man gemensamt kan möta de utmaningar som finns, och samtidigt skapa bättre förutsättningar både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt för branschen som helhet.

Nordic Seafood Summit är icke-vinstdrivande, ägs av Nordiska fiskmässan och utvecklas med stöd från Västra Götalandsregionen. Bakom arrangemanget står Finnvacum, Innovatum Science Park, Västkustfiskarna samt Per Lindqvist Omberg.

Nordic Seafood Summit