Ska utbilda framtidens rymdresenärer – antas till rymdinkubatorn

Drömmen om att bli astronauter förde grundarteamet samman 2021. Det var under den tuffa rekryteringsprocessen vid ESA:s astronauturval som idén till PARSEC Spaceflight föddes. Nu ska teamet, som antagits till ESA-BIC Sweden, utveckla ett omfattande utbildningsprogram för experter och privatpersoner vars mål är att ska ge sig ut i rymden.

—Att antas till ESA-BIC är en viktig milstolpe för PARSEC. Det bekräftar vår vision och ger oss det stöd vi behöver för att driva vår mission framåt. Vi ser fram emot att samarbeta med ESA:s experter för att utveckla våra träningsprogram och göra kommersiella bemannade rymdfärder till verklighet. Vårt mål är att sänka tröskeln till rymden genom att minska riskerna, så att fler människor och organisationer kan dra nytta av dess stora potential, säger Alejandro Marcano, Chief Operating Officer och medgrundare.

Teamet bakom PARSEC består av tretton experter från olika delar av Europa. Deras bakgrunder sträcker sig över en rad områden som är kritiska vid utforskandet av rymden, såsom medicin, fysik, astrobiologi, teknik och mjukvaruutveckling. Teamet har också erfarenheter från militären och rymdorganisationer som ESA och NASA.

Teamet består av: Vanesa Gomez Gonzalez, Alejandro Marcano, Christian Schmelzer, Roxana Dumitru, Jose Tórtola, Alma Rubio, Silvana Pinna, Enrique Guzman, Dirk Raiser, Camilla Tossi, Frieder Kiefer, Maciej Szukszto &  Laura Thomas.
Teamet består av: Vanesa Gomez Gonzalez, Alejandro Marcano, Christian Schmelzer, Roxana Dumitru, Jose Tórtola, Alma Rubio, Silvana Pinna, Enrique Guzman, Dirk Raiser, Camilla Tossi, Frieder Kiefer, Maciej Szukszto & Laura Thomas.

Utbildar experter

Rymdindustrin växer snabbt och även företag utanför rymdsektorn börjar se den stora potential som rymden erbjuder. Men för att ge sig ut i rymden krävs omfattande träning och utbildning. ESA-astronauter genomgår vanligtvis minst tre till fyra års träning innan de åker till rymden första gången.

I takt med att allt fler expertkunskaper och specialkompetenser behövs vid rymdprojekt ökar behovet av träning och utbildning även bland andra yrkesgrupper.  Det är här PARSEC kommer in i bilden!

—Traditionellt utbildar man astronauter för att utföra experiment i rymden. Vi tror på konceptet att utbilda experter för att utföra experiment i rymden, fortsätter Alejandro.

Inspirerade av ESA och NASA:s metoder

Träningsprogrammet som PARSEC utvecklar är baserat på vetenskapliga framsteg och inspirerade av ESA och NASA:s metoder. Det bygger på modulära, flexibla och kostnadseffektiva läroplaner som till största delen erbjuds online och genom kortvariga uppdrag på plats.

—Upplägget gör det möjligt för våra studenter att bli certifierade i egen takt, utan att behöva avbryta sina karriärer. Vi kommer också att erbjuda ledarskapsretreater med rymdtema och "train like an astronaut".

Får en halv miljon kronor och förutsättningar

Teamet har nu blivit antagna till det nationella rymdinkubationsprogrammet ESA-BIC Sweden som drivs av Innovatum Science Park i Trollhättan tillsammans med ytterligare tre inkubatorer (Arctic Business, Uppsala Innovation och Ideon Science Park).

Genom programmet får PARSEC Spaceflight bland annat 500 000 kronor i produktutvecklingsbidrag, tillgång till experthjälp via ESA:s experter och affärsutvecklingsstöd via vår inkubator.

Kontakt PARSEC

Alejandro Marcano, PARSEC Spaceflight
info@parsec-spaceflight.com
www.parsec.space