Ska förenkla för nya elfordonstillverkare

Team Faabcharge

Startupbolaget Faabcharge vill påskynda omställningen från fossildrivna fordon till eldrivna. Lösningen - en ny typ av laddningssystem som förenklar för nya elfordontillverkare.

Just nu finns drygt 119 000 laddningsbara bilar i Sverige och antalet eldrivna motorcyklar och ökar. År 2030 beräknas antalet eldrivna fordon uppgå till 2,5 miljoner. Globalt är siffrorna betydligt högre. Den ständiga utmaningen är att hitta lösningar som gör det möjligt för alla att ladda sina fordon. Faabcharge vill lösa problemet genom att förändra utformningen av framtidens laddningsbara fordon.

Faabcharge vill lyfta ur laddningssystemet ur fordonet och erbjuda en extern laddare till nya elfordontillverkare. Produkten de kallar Pump99 kommer väga några få kilo och vara ungefär lika stor som ett mjölkpaket.
Faabcharge vill lyfta ur laddningssystemet ur fordonet och erbjuda en extern laddare till nya elfordontillverkare. Produkten de kallar Pump99 kommer väga några få kilo och vara ungefär lika stor som ett mjölkpaket.

Vill lyfta ur laddsystemet ur fordonet

– I dagens elfordon är laddningssystemet inbyggd, vilket innebär flera utmaningar för tillverkarna. Det är dyrt, komplext och innebär också en effektbegränsning. Vi vill lösa problemet genom att lyfta ur laddsystemet ur fordonet och erbjuda en extern laddare. Det innebär att tillverkarna kan fokusera mindre på laddningen och mer på själva fordonet. Laddningssystemet behöver inte längre vara ett problem vid utformningen av ett elektrifierat fordon, säger vd:n och medgrundaren Björn Isaksson.

Produkten som de valt att kalla Pump99 möjliggör för nya fordonstillverkare att ha ett rent DC-uttag, vilket innebär att batteriet kan laddas snabbare. Pump99 kommer väga några få kilo och vara ungefär lika stor som ett mjölkpaket.

– Genom att ge tillverkarna bättre förutsättningar kan vi påskynda omställningen till fossilfritt, fortsätter Björn

Liknar det vid mobiltelefonens utveckling

Teamet bakom Faabcharge ser sin produkt som en viktig pusselbit i det stora laddnings- och elförsörjningspussel som ska läggas för att möta framtidens behov, och liknar det med mobiltelefonens laddningsutveckling.

– När telefonerna kom hade alla märken sin egen kabel, och laddningen skulle hålla i flera dagar. Nu har det standardiserats och vi är vana vid att kunna ladda när, och var vi vill. På resans gång har telefontillverkarna anpassat utformningen av telefoner och laddningssystem. Vi är övertygade om att elfordonen står inför en liknande resa, och då behövs en variation av lösningar. Faabcharge står för en del, fortsätter Björn.

Vill utveckla tillsammans med fordonstillverkare

Bolaget som kommer från Ljungskile, är precis i nystart, men hittills har flera kontakter tagits med potentiella samarbetspartners. Målet är utveckla produkten tillsammans med en ny elfordonstillverkare.

Hösten 2020 antogs bolaget till Innovatum Science Parks startupinkubator, där de nu får affärsutvecklingsstöd.

– I samband med att vi sökte Innovationslån hos Almi blev vi tipsade om Innovatum Science Park. Att vara en del av startupinkubatorn har varit ett mycket viktigt första steg för FaabCharge AB. Det har gett oss ett erkännande (credibility), positiv publicitet och support kring affärsutveckling. Innovatum Science Parks kontaktnät och kunskap inom Automotive passar oss perfekt, avslutar Björn.

Kortfakta Faabcharge

Faabcharge AB grundades i Ljungskile 2020. Faabcharge vill förenkla för nya elfordontillverkare genom att lyfta ut laddningssystemet ur fordonet och erbjuda en extern DC-laddare – Pump99. Teamet bakom Faabcharge består Björn Isaksson med 20 års erfarenhet inom kraftelektronik. Avishek Mohanthy med 15 års erfarenhet inom fordonsindustri. Akhil Gupta med bred industriell erfarenhet och Konstantinos Effraimidis.

www.faabcharge.com